Veel jonge kinderen mogen alcohol drinken

Rob (R@b)
De Stichting Alcoholpreventie (STAP), die het NIPO opdracht gaf onderzoek te doen naar alcoholgebruik onder kinderen, heeft vandaag een aantal resultaten geopenbaard:

- 11% van de 14-jarigen mogen van hun ouders altijd en overal alcohol drinken. Bij 15-jarigen is dat al opgelopen tot 30%.

- Van de 15-jarige kinderen zegt ruim 20% dat ze wel eens vijf of meer glazen per keer mogen drinken

- 40% van de ouders waarschuwt zijn kinderen regelmatig voor de gevolgen van alcoholgebruik. Andere ouders doen dat soms of nooit.

- Ouders in het noorden en oosten van het land zijn strenger dan ouders in het zuiden en westen. Bijna 60% van de kinderen uit het noorden en oosten mogen van hun ouders nog geen alcohol drinken. In het zuiden is dat bijna 40% en in het westen 28%.

De meeste kinderen geven overigens aan dat hun ouders weten dat ze drinken, maar dat ze niet weten hoeveel dat is.