LPF: Minimumstraffen voor geweld

Rob (R@b)
De LPF heeft vandaag een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarbij minimumstraffen gaan gelden voor ernstige geweldsdelicten als moord, doodslag en zware mishandeling. Volgens LPF-Kamerlid Eerdmans moet het primair aan de politiek zijn om de minimum hoogte van straffen vast te stellen, en niet aan de rechterlijke macht. Net zoals nu ook bij de maximum hoogte het geval is.

Volgens Joop Eerdmans moet gedacht worden aan minimumstraffen ter hoogte van de helft van de traditionele maximale straffen zoals Nederland die kent. Zo wordt de minimale straf voor moord 10 jaar, voor doodslag 8 jaar, voor verkrachting 6 jaar en voor zware mishandeling 4 jaar.

De gewenste minimumstraffen maken deel uit van het Aanvalsplan Geweld dat de LPF aanstaande vrijdag presenteert. Het plan is opgesteld in samenwerking met de stichting Slachtoffers van Geweld en de initiatiefgroep Tegen Geweld.

CDA, LPF en VVD hadden in het regeerakkoord al afgesproken om minimumstraffen in te gaan voeren voor de drugs- en mensensmokkel Ún voor terrorisme.