Autorijden slecht voor de gezondheid

Rick (rickmans)
Iemand en Rop2000 hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

De auto is net zo gevaarlijk voor de gezondheid als sigaretten, tenminste dat vinden de Belgen. In de toekomst moeten advertenties voor nieuwe wagens vergezeld gaan van een waarschuwing die wijst op de gevaren van het autorijden. Daarover bestaat goede overeenstemming in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.

In BelgiŽ vallen jaarlijks in absolute aantallen drie keer zoveel verkeersslachtoffers als in Nederland. Het christen-democratische Kamerlid Ansoms, die al jaren ijvert voor meer verkeersveiligheid, krijgt nu brede steun om advertenties verplicht vergezeld te doen gaan van een waarschuwing.

De exacte tekst daarvan staat nog niet vast. Daarover volgt nog overleg met de autoindustrie. Deze zou oorspronkelijk via een vrijwillige code wijzen op de gevaren van de auto. Volgens Ansoms houdt de industrie zich daar echter niet aan. Vandaar zijn pleidooi voor een verplichte waarschuwing. Hij laat zich daarbij inspireren door de Nederlandse waarschuwing voor veelvuldig alcoholgebruik "Geniet, maar drink met mate".