Nieuwe Wet seksuele misdrijven van kracht

De nieuwe Wet seksuele misdrijven is van kracht. Hiermee zijn slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter beschermd. Uitgangspunt van de wet is dat seksuele handelingen altijd vrijwillig en gelijkwaardig moet zijn.

In de nieuwe Wet seksuele misdrijven (WSM) zijn meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar. Ook online. Voor aanranding en verkrachting gaat het niet meer om “het doorbreken van de wil” (dwang), maar over “het ontbreken van instemming”. En verkrachting kan niet verjaren. Ook seksuele intimidatie en sexchatting met minderjarigenzijn strafbaar waarbij voor beiden geldt dat het online en offline strafbaar is.

Het is strafbaar als:

 • Seksueel contact wordt doorgezet, terwijl er duidelijk waarneembare signalen zijn dat de ander geen seks wil.
 • Iemand op intimiderende wijze seksueel word benadert. Op straat, op openbare sites of sociale media. Of het strafbaar is, hangt onder andere af van de inhoud van de seksuele benadering. Maar ook van de duur, frequentie, omgeving en situatie.
 • Een kind onder de 16 jaar – of een kind van 16 of 17 jaar in een kwetsbare positie – word benadert voor seks. Dus ook al voordat er een voorstel is gedaan voor een ontmoeting voor seksuele doeleinden. De politie kan hierdoor sneller optreden om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.

Vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Naast seksueel geweld en seksueel misbruik, zijn er veel vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je vindt hier voorbeelden die kunnen helpen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen.

Woorden kunnen offline worden uitgesproken en online worden verstuurd. Beide vormen kunnen seksueel grensoverschrijdend zijn. Denk aan:

 • seksuele verzoeken;
 • dubbelzinnige grapjes;
 • opmerkingen over uiterlijk en kleding;
 • praten over tv-programma’s of films waarin veel seks voorkomt;
 • anderen onder druk zetten om mee te gaan in het seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Gebaren zijn alle bewegingen waarbij je de ander niet aanraakt. Deze kunnen seksueel grensoverschrijdend zijn. Net als gezichtsuitdrukkingen. Beide vormen kunnen ook online plaatsvinden. Voorbeelden zijn:

 • staren of begluren;
 • knipogen;
 • seksuele handgebaren;
 • opvallend veel contact zoeken via appjes, sms, chat of andere sociale media;
 • ongevraagd seksueel getinte foto’s of emoji’s sturen;
 • ongevraagd pornografische video’s laten zien (ook via e-mail, WhatsApp, Teams of sms).

Ook kunnen vormen van ongewenst lichamelijk contact seksueel grensoverschrijdend zijn. Denk aan:

 • een arm om de schouder;
 • tegen iemand aan staan;
 • een tik op de billen;
 • een ongevraagde nekmassage;
 • de weg versperren.

Bewijsbaarheid niet anders
De politie staat positief tegenover de wetswijziging. Het sluit aan bij de huidige tijdsgeest en maatschappelijke norm. Wel waarschuwt de politie voor te rooskleurige verwachtingen van de wet als het gaat om bewijsbaarheid. Want ook als er bijvoorbeeld geen dwang was, moet nog wel worden bewezen dat het slachtoffer niet wilde. Daarbij geldt dat de verdachte redelijkerwijs had kunnen vermoeden of wist dat die wil ontbrak

én hoe de verdachte met die wetenschap is omgegaan. Aanvullend bewijs -zoals sporen op het lichaam, camerabeelden en tekstberichten-blijft noodzakelijk. De politie schat daarom in dat het verzamelen van bewijs niet eenvoudiger is dan in de huidige wetgeving.

Meer houvast voor wie toch een nare ervaring heeft
Voor wie iets naars heeft meegemaakt, geeft de wet meer houvast voor een melding en eventueel een aangifte bij de politie. Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen voor hulp terecht bij de politie, het Centrum Seksueel Geweld of Slachtofferhulp Nederland.

Meer informatie?
Op https://www.metelkaartrekkenwedegrens.nl/ leest u meer over de wet, het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de landelijke campagne.

Nieuwe wet seksuele misdrijven ( @ Rijksoverheid)
Nieuwe wet seksuele misdrijven ( @ Rijksoverheid)