Blijkt Mona Keizer (BBB) een boomknuffelaar te zijn?

Mona Keijzer, de toekomstige minister van Wonen, heeft samen met haar buren een juridische procedure gestart om de bouw van een woonzorgcomplex tegenover hun huizen te stoppen. Ironisch genoeg zal zij als minister verantwoordelijk zijn voor het verminderen van het aantal gerechtelijke procedures tegen bouwprojecten.

Het inperken van procedures is van cruciaal belang om het grote woningtekort in ons land sneller aan te kunnen pakken. Soms duurt het nu tien jaar voordat een woning wordt opgeleverd, mede omdat omwonenden vaak bezwaar maken tegen nieuwbouwplannen.

De Raad van State heeft onlangs gewezen op de overbelasting van rechters door alle bezwaarschriften, wat het systeem dreigt te doen vastlopen.

In het geval van Keijzer en haar buren ging het om een bezwaar tegen de bouw van een woonzorgcomplex voor dementerende ouderen in Edam-Volendam. De Raad van State heeft hun klacht op 1 november afgewezen. Keijzer en haar buren vonden onder meer dat de bouwplannen in strijd waren met natuur- en milieuregels en het leefgebied van de huismus zou worden verstoord. Maar de Raad van State oordeelde anders.

Keijzer beschouwt de zaak als privé en wenst er niet verder op in te gaan. Als afgestudeerd jurist en gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en milieurecht, wordt ze de nieuwe minister Wonen en vicepremier voor BBB in het kabinet-Schoof.