Dieren sterven in China sneller uit dan in andere landen

In China worden dieren sneller met uitsterven bedreigd dan waar ook ter wereld. De leefgebieden van veel dieren worden bedreigd omdat steden in China snel groeien en omdat de natuur op veel plaatsen wordt vernietigd of aangepast aan de snelle economische groei.

Meer dan 200 professionals keken naar meer dan 4.300 diersoorten die in China leven. Daarbij zagen ze dat het risico van uitsterven voor gewervelde dieren ver boven het wereldgemiddelde ligt. Volgens het Chinese ministerie van Milieu, dat het rapport uitbracht, wordt bijna 30 procent van de reptielensoorten bedreigd en meer dan 40 procent van de amfibieën.

Er is vooruitgang geboekt bij bijzonder soorten zoals de reuzenpanda. 

Om milieuschade ongedaan te maken, heeft China nationale parken, natuurreservaten en ecologische programma's opgericht. Bijna een derde van het grondgebied moet worden beschermd tegen verdere aantasting door mensenhanden.