HvA ontslaat docent voor grensoverschrijdend gedrag, had seksuele relatie student

Een docent van de Hogeschool van Amsterdam mag na een uitspraak van de rechter ontslagen worden. De hogeschool ontving meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag door de docent en stelde hem vanaf maart 2022 op non-actief. Zes studenten en een collega dienden klachten in over de docent. Met een van de studenten had de docent een seksuele relatie. Wel is volgens de rechtbank de gedragscode van de HvA nog steeds niet duidelijk genoeg. Zo meldt AT5

De docent was sinds 2009 verbonden aan de HvA en gaf les op de faculteit Business en Economie. Begin 2022 hebben meerdere studenten klachten ingediend over zijn gedrag. Volgens de hogeschool schetsten deze meldingen een onveilig leerklimaat voor studenten. De HvA besloot de situatie onafhankelijk te laten onderzoeken.

Omhelzen
De school kreeg de klachten binnen na een aflevering van BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice in januari 2022. Voor zes studenten en een collega met wie de docent samenwerkte was het een aanleiding om alsnog hun verhaal te doen.

De aard van de klachten loopt uiteen. Uit het rapport van het onderzoeksbureau blijkt dat zijn studenten het vervelend vonden dat hij "op blote voeten door het lokaal liep". Ook zijn informele gedrag was een punt van kritiek, dat uitte zich doordat hij bijvoorbeeld studenten en een medewerker knuffelde. Er kwam ook een klacht binnen dat de docent onder werktijd alcohol zou hebben gedronken en dat hij aan een student heeft gevraagd om een foto van haarzelf in "haar galajurk" te sturen. Uit het onderzoek blijkt dat de docent zichzelf als "intens persoon" omschrijft, met "excentrieke kanten".

Seksuele relatie
De docent heeft toegegeven dat hij in 2017 een aantal maanden een seksuele relatie heeft gehad met een studente, zo staat te lezen in het rapport. Daarbij voert hij aan dat het intitiatief van de student kwam, maar die weerspreekt dat.

In de gesprekken met het onderzoeksbureau gaf de student voor het eerst aan dat zij het seksuele contact wel als ongewenst heeft ervaren. De studente ging na haar afstuderen op de HvA werken en werd daarmee een collega van de man.

De rechtbank oordeelt dat de docent zich grensoverschrijdend gedroeg en voor een onveilig klimaat voor studenten zorgde. Ook het feit dat hij een seksuele relatie met een studente is aangegaan, wordt hem zwaar aangerekend. 

Eerder grensoverschrijdende gedrag bij HvA
In 2017 was er een eerder geval van grensoverschrijdend gedrag bij de HvA. De rechtbank oordeelde toen dat de hogeschool 65.000 euro ontslagvergoeding aan een docent moest betalen. Hij was ontslagen nadat hij werd beschuldigd van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Het gedrag van de docent was volgens de rechtbank "ontoelaatbaar", maar het werd de hogeschool verweten dat zij jarenlang de klachten naast zich had neergelegd.

Voor het personeel van de hogeschool geldt een gedragscode die volgt uit de regeling ongewenst gedrag van 2006 en in 2019 werd opgevolgd door een nieuwe regeling. Hierbij werden vertrouwenspersonen aangewezen en is een klachtencommissie ingesteld. Het is onduidelijk of deze nieuwe regeling een gevolg was van de uitspraak van de rechter. 

Gedragscode te onduidelijk
In de huidige zaak ondernam de hogeschool direct stappen nadat er klachten over een docent binnenkwamen, maar volgens de rechter zijn de regels over de omgangsvormen nog altijd niet duidelijk genoeg omschreven. 

In de eerder geldende gedragscode werden seksuele gedragingen bijvoorbeeld nog niet genoemd bij het omschrijven van ongewenst gedrag. Op het intranet van de HvA over ongewenste omgangsvormen stond wel dat "alle vormen van ongewenste seksuele aandacht onder seksuele intimidatie vallen". Volgens een woordvoerder van de HvA is een docent-student relatie nooit gelijkwaardig. De HvA heeft de gedragscode vernieuwd en aangescherpt. Volgens een woordvoerder van de hogeschool waren zij hier tijdens de zaak al mee bezig. 

De rechtbank oordeelt dat de docent ontslagen mag worden, en ging niet mee in de door hem geëiste schadevergoeding. De hogeschool moet wel een ontslagvergoeding betalen, omdat zij eerder in gesprek had moeten gaan met de docent.