'Bartje bidt nooit meer veur bruune bonen', acteur Jan Krol (60) overleden

Acteur Jan Krol is overleden. Krol speelde als 9-jarig jongetje de rol van Bartje in de gelijknamige tv-serie van de NCRV. Hij overleed gisteren na een kort ziekbed op 60-jarige leeftijd in een hospice. 

Bartje (Bartels) is de hoofdfiguur uit de boeken van Anne de Vries. Hij is een jongetje dat opgroeit in een arm Drents landarbeidersgezin en dat zich allengs steeds minder wil schikken naar zijn lot. Bartjes beroemd geworden uitroep als moeder bruine bonen opschept, en vader oproept tot gebed: "Ik bid niet veur brune bon’n" is exemplarisch.

In 1972 bewerkte Willy van Hemert de verhalen van 'Bartje' als een dramaserie voor televisie. Alle rollen werden gespeeld door geboren Drenten en de dialogen in de streektaal gevoerd met ondertitels in Algemeen Nederlands. Krol werd bekend door zijn rol als de jonge Bartje en speelde mee in de eerste vijf van de zeven afleveringen.

Na de havo volgde Krol de hbo-opleiding jeugdwelzijnswerk in Leeuwarden. Na zijn opleiding ging hij werken in een centrum voor epilepsiebestrijding en vertrok vervolgens voor studie naar Duitsland. Krol werd leraar in Weimar, waar hij schoolcircus Waldorfschule opzette. Hij kwam terug naar Nederland om een clownsopleiding te volgen in Amsterdam. Krol raakte betrokken bij de Stichting Anders Beleven (later: Het Beter Gezelschap), die personeel in de zorg 'zintuiglijk prikkelt' en bij het in 2001 opgerichte internationaal theatergezelschap Sign Dance Collective. Krol werkte in de zorg en was actief als freelance acteur en clown.