Borssele is voorkeurslocatie voor de twee nieuwe kerncentrales

Het kabinet heeft Borssele als voorkeurslocatie aangewezen voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. De eerste voorbereidingen worden gestart voor de bouw van twee kerncentrales van de derde generatie. Op basis van de voorlopige inzichten zullen deze rond 2035 afgerond zijn en elk een vermogen van 1000 tot 1650 megawatt hebben. Daarmee zouden de twee reactoren in 9 tot 13 procent van de elektriciteitsproductie voorzien in 2035. Het kabinet bereidt daarnaast de bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale in Borssele voor, zodat deze ook na 2033 veilig in bedrijf kan blijven.

Eerdere berichtgeving: Het is nog niet bekend waar de twee nieuwe kerncentrales, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, komen te staan. Volgens Haagse bronnen wordt dit vrijdag in de ministerraad beslist. Er lijkt een voorkeur te zijn voor het Zeeuwse Borssele waar al een kerncentrale staat. Maar Eemshaven in Groningen en de Eerste Maasvlakte in Rotterdam zijn ook nog mogelijke locaties voor de nieuwe reactorcentrales. Meer hierover bij WNL.