Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023 aangepast

Per 1 januari 2023 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet; de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); Algemene Ouderdomswet (AOW); Algemene Nabestaandenwet (Anw); Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong); Werkloosheidswet (WW); Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA); Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW)

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand, een toename van 10,15 procent. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2023 herzien, die stijgen met hetzelfde percentage.

Op deze pagina kun je het overzicht downloaden met de bedragen die voor elke uitkering gespecificeerd zijn.