Overlast gevende man krijgt ISD-maatregel in afwachting van uitzetting

De rechtbank in Gelderland heeft dinsdag een 55-jarige man zonder verblijfsvergunning en zonder vaste woon- of verblijfplaats veroordeeld voor diefstal, het overtreden van een winkelverbod en het verblijven in Nederland terwijl hij wist dat dit illegaal was omdat hem een 'inreisverbod' is opgelegd. De rechtbank legt de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) aan hem op voor de duur van 2 jaar.

In februari 2017 trok de IND de verblijfsvergunning van de man in en legde aan hem een 'inreisverbod' op. Met een inreisverbod heb je geen toegang meer tot de Europese Unie en is langer verblijf in de lidstaten verboden. Vanaf maart 2017 was het voor de man daarom strafbaar om in Nederland te verblijven. Hij had het land direct moeten verlaten. Dat deed hij niet.

Diefstal en overtreding van een winkelverbod
De politie hield de man op 3 verschillende tijdstippen aan voor het overtreden van het inreisverbod. Daarbij pleegde de man ook steeds andere delicten, zoals een winkeldiefstal en het overtreden van een winkelverbod.

ISD-maatregel
De man veroorzaakt veel overlast door zijn gedrag en de kans dat hij dit blijft doen is hoog, zo blijkt uit de adviezen van de deskundigen. De ISD-maatregel beschermt de maatschappij en is speciaal voor daders die stelselmatig strafbare feiten plegen.

Uitzetting
De rechtbank legt de man een ISD-maatregel op voor 2 jaar. Binnen die maatregel kan de man worden behandeld om de kans op herhaling te verminderen, maar worden ook stappen gezet om uitzetting en de terugkeer van de man naar zijn geboorteland mogelijk te maken. De maatregel kan worden beëindigd als uitzetting van de man kan plaatsvinden.

Tenuitvoerlegging eerder opgelegde straf afgewezen
Aan de man was in juni 2022 een voorwaardelijke gevangenis van 2 maanden opgelegd. De rechtbank wijst de vordering om de man die straf te laten uitzitten af. De uitvoering van die voorwaardelijke gevangenisstraf zou de uitvoering van de ISD-maatregel en de terugkeer van de man naar zijn geboorteland in de weg staan.