Botten van in Slag bij Waterloo gesneuvelde militairen gebruikt in suikerindustrie

De slag tussen het leger van Napoleon en een coalitie van Britse, Duitse en Nederlandse troepen kostte in 1815 het leven aan tienduizenden militairen. Zo'n 20.000 lichamen zijn volgens historische bronnen in massagraven beland, maar bij opgravingen zijn er tot nu toe nauwelijks menselijke resten aangetroffen. 

Uit eerder onderzoek bleek dat een deel van de stoffelijke resten van deze gesneuvelden tot beendermeel was vermalen om als meststof in de landbouw te worden gebruikt.

De Britse historicus Bernard Wilkin, zijn Duitse collega Robin Schäfer en de Britse archeoloog Tony Pollard komen nu tot de conclusie dat botten van mensen en paarden uit de massagraven bij Waterloo vanaf 1834 massaal zijn verwerkt in de suikerindustrie. Meer hierover bij de NOS