Ministerie erkent dat permanente coronawet haastklus was

Het kabinet heeft minder tijd kunnen nemen dan het eigenlijk wilde voor het opstellen van de nieuwe permanente coronawet. Dat erkent een woordvoerder van zorgminister Ernst Kuipers naar aanleiding van een bericht in Trouw. Daarin klagen gemeenten dat de wet een “haastklus” is geworden waar zij onvoldoende bij zijn betrokken.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en het Veiligheidsberaad hadden graag willen meepraten over de wet omdat zij in de eerste plaats belast zullen zijn met de handhaving. Zij zetten die kritiek overigens eind juni al op papier toen het wetsvoorstel voorlag ter consultatie. Zo meldt Skipr.

Met de nieuwe wet krijgt de regering extra bevoegdheden die de grondrechten van burgers kunnen inperken. Daarbij kan worden gedacht aan de eerder ingevoerde maatregelen zoals het dragen van een mondkapje, sluiting van openbare ruimten en de quarantaineplicht. De nieuwe coronawet zou onderdeel worden van de bestaande Wet publieke gezondheid (WPG).

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zegtt dat invoering van deze permanente coronawet het gevolg is van het eerder wegstemmen van de tijdelijke coronawet. In mei dit jaar stemde de Eerste Kamer tegen de verlenging van deze tijdelijke wet.