Egypte wil wetgeving hervormen en start 'nationale politieke dialoog'

In Egypte probeert president al-Sisi door een politiek dialoog aan te gaan de wetgeving van het land te hervormen.

Daartoe wordt een comité bijeengeroepen waaraan partijen, verenigingen en belangengroepen kunnen deelnemen. De Moslimbroederschap, die in Egypte als terroristische organisatie wordt aangemerkt, is echter uitgesloten van deelname. Een raad van bestuur van 19 leden kwam in Caïro bijeen voor de start. Zij moet de timing en de inhoud van de besprekingen coördineren.

Mensenrechtenorganisaties zijn sceptisch over het werk van de commissie. Zij bekritiseren het feit dat onder de macht van al-Sisi de afgelopen negen jaar geen oppositie van betekenis actief is geweest. Bovendien worden de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om te vergaderen en de persvrijheid in Egypte ernstig beperkt.