D66: asielzoekers sneller en langer aan het werk om personeelstekort op te lossen

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (Abu) meldt op basis van een nieuw onderzoek dat er steeds meer arbeidsmigranten naar Nederland komen. D66 heeft een initiatiefnota ingediend welke het mogelijk moet maken dat asielzoekers in Nederland, die uitzicht hebben op een verblijfsvergunning, sneller aan het werk worden gezet. Woensdag wordt daarover gedebatteerd. 

Momenteel is het zo dat asielzoekers in Nederland pas zes maanden na de asielprocedure aan het werk kunnen, voor maximaal 24 weken per jaar. Dat wil D66 anders. De coalitiepartij wil dat asielzoekers na een maand al aan het werk kunnen voor maximaal 46 weken per jaar. Meer hierover bij WNL.