Zweden en Finland hebben aanvraag NAVO-lidmaatschap ingediend

Zweden en Finland hebben officieel het NAVO-lidmaatschap aangevraagd. Ambassadeurs van beide landen overhandigden de relevante documenten aan secretaris-generaal Jens Stoltenberg in Brussel. De reden voor de wens van Zweden en Finland om zich bij het militaire bondgenootschap aan te sluiten, zijn veiligheidsproblemen die in de landen zijn ontstaan in de nasleep van de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne. De NAVO-Raad zal nu de aanvragen voor lidmaatschap behandelen. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de 30 alliantiestaten, die een consensusbeslissing moeten nemen over hoe verder te gaan.

De historische ontwikkelingen worden overschaduwd door de veto-dreigementen van NAVO-lid Turkije. Laatstgenoemde had onlangs meerdere malen duidelijk gemaakt alleen in ruil voor concessies in te stemmen met de toetreding van Finland en Zweden. President Recep Tayyip Erdogan licht zijn standpunt toe over de vermeende steun van de twee landen aan de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en de Koerdische militie YPG in Syrië.