Ajax heeft rapport binnen en gaat werken aan interne cultuurverandering

Ajax had een grote interne bespreking vandaag. Het onderwerp ter tafel: het rapport van Bezemer & Schubad. Uit het rapport van dit onderzoeksbureau blijkt dat sprake was van ernstig grensoverschrijdend gedrag. 

Het onderzoek bevestigt ook de ernstige aard van het eerder gecommuniceerde grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars. Meerdere vrouwen hebben dit gemeld. Volledigheidshalve, het rapport maakt tevens melding van twee gevallen uit het verleden van andere betrokkenen, waartegen destijds maatregelen zijn genomen.

"Het spijt ons dat wij deze vrouwen geen veilige werkomgeving hebben kunnen bieden", toont Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen, zich schuldbewust. "Samen met de directie en hr gaan we werk maken van de beoogde verbeteringen. De diverse meldingen maken duidelijk dat er werk te doen is."

Er wordt voor een Nederlandse oplossing gekozen om het probleem op te lossen. Er komt een commissie. De breed samengestelde, onafhankelijke en deskundige commissie moet het proces van de cultuurverandering begeleiden. De commissie bestaat uit externe deskundigen, Ajax-medewerkers van zowel de Toekomst als de ArenA en vertegenwoordigers van de RvC, de Bestuursraad, de directie en de Ondernemingsraad. Ajax heeft integriteitsspecialist Mirjam Decoz bereid gevonden de rol van onafhankelijk voorzitter op zich te nemen. Overige leden worden nog gezocht. 

"Vertrouwen in elkaar is een sleutelbegrip bij het ontwikkelen van een veiligere cultuur en organisatie. Ik maak me hier persoonlijk hard voor", aldus algemeen directeur Edwin van der Sar. "Medewerkers moeten absoluut de veiligheid voelen om zich uit te spreken en hun mening te geven. Dat moet het effect zijn van de beoogde cultuurverandering. Daar gaan we samen keihard aan werken en daar laten we ons ook op aanspreken." 

We zullen het gaan volgen. Er zullen vast nog meer berichten verschijnen over de nieuwe interne cultuur bij Ajax. Ziggo kijkt als hoofdsponsor van Ajax op een positieve manier naar de toekomst. Zo heeft de hoofdsponsor in een persbericht laten weten. Ze zijn inmiddels geinformeerd. Belangrijk voor Ajax, want Ziggo maakt ruim zo'n negen miljoen euro per jaar over aan de Amsterdammers.