Bestuursvoorzitters Volt stappen op

Tijdens een extra ledencongres hebben de twee bestuursvoorzitters van Volt, Sacha Muller en Peter-Paul de Leeuw, bekendgemaakt op te stappen. 

Muller stopt om gezondheidsredenen. Zij zit met een burn-out thuis en was daardoor niet aanwezig bij het congres. De Leeuw deed wel mee aan het congres, echter wel via een videoverbinding vanuit Zuid-Afrika. Volgens De Leeuw zijn de afgelopen maanden zeer zwaar geweest om het voorzitterschap naast zijn reguliere baan te vervullen.

Gedurende het ledencongres in Den Bosch konden de leden o.a. vragen stellen aan het bestuur over de aanpak van de gang van zaken rond Gündogan. Veel leden vroegen zich af of de partijtop niet te hard heeft ingegrepen in de zaak rond Gürdogan. 

Bestuurleden die wel aanwezig waren gaven aan dat veel zaken niet goed zijn verlopen en dat zij lessen willen leren voor de toekomst. Het bestuur gaat hiervoor een werkgroep instellen.