Verenigd Rusland: wetsontwerp inzake nationalisatie van buitenlandse bedrijven

De Kremlinpartij Verenigd Rusland dient een wetsvoorstel in over de mogelijke nationalisatie van buitenlandse bedrijven. In vergelijking met eerdere initiatieven en dreigementen van de Russische leiding wordt het ingezette wetgevingsproject echter als aanzienlijk afgezwakt beschouwd.

Slechts een deel van de bedrijven die hun activiteiten in Rusland hebben gestaakt als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de als gevolg daarvan opgelegde westerse sancties, zouden door het wetsvoorstel kunnen worden geraakt.

Volgens de kremlinpartij zouden alleen bedrijven waarvan de activiteiten de stabiliteit van de Russische economie beïnvloeden, onder de insolventieadministratie moeten vallen, "bijvoorbeeld als ze de enige leveranciers zouden zijn van strategisch belangrijke producties of gefabriceerde alledaagse goederen". 

Een andere reden voor het aanstellen van een curator zou zijn dat de sluiting van het bedrijf het voortbestaan van een hele stad in gevaar zou kunnen brengen. Het is onduidelijk wanneer de Duma over het wetsvoorstel zal stemmen.