Oekraïense regering vreest mogelijke aanval in het westen vanuit Transnistrië

De Oekraïense leiding vreest een Russische aanval vanuit het westen. Hiervoor zouden de in de Republiek Moldavië gestationeerde Russische troepen kunnen worden ingezet. "Het valt niet uit te sluiten dat de Russische strijdkrachten provocaties zullen plegen op het grondgebied van de regio Transnistrië in de Republiek Moldavië", aldus de Oekraïense generale staf. 

Transnistrië is ongeveer 200 kilometer lang, regelmatig maar enkele kilometers breed, en loopt van noordwest naar zuidoost op de grens tussen Oekraïne en de Republiek Moldavië. Transnistrië, ontstaan na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991, maakt volgens internationaal recht deel uit van Moldavië, maar is de facto onafhankelijk en heeft een eigen regering en militaire organisatie. 

Mochten Russische troepen uit Transnistrië en pro-Moskou-paramilitaire groepen uit de regio ingrijpen in de Oekraïne-oorlog, dan bestaat er een potentiële dreiging van omsingeling van Oekraïense troepen in het zuiden van het land, vooral rond de regio Odessa. Rusland heeft tot nu toe dergelijke intenties ontkend.