Stef Blok benoemd tot Nationaal Co÷rdinator Sanctienaleving en Handhaving

Oud-minister Stef Blok is maandag benoemd tot Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In zijn nieuwe functie richt Blok zich op het coördineren van de sancties tegen Rusland. Om de implementatie van sancties en de toezicht daarop te verbeteren. Dit betekent stroomlijnen van de opsporing van de belangrijkste Russische personen en organisaties op de Europese sanctielijst. Ook moet de Nationaal Coördinator ervoor zorgen dat betrokken overheden de sancties effectief kunnen handhaven.

Stroomlijnen
Belangrijke taak van de Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving is de coördinatie tussen de verschillende betrokken ministeries en uitvoeringsorganisaties. De Nationaal Coördinator geeft daarom leiding aan een Rijksbrede stuurgroep waarin alle betrokken ministeries en uitvoeringsinstanties deelnemen.

Extra ambtenaren
De verschillende betrokken ministeries en departementen leveren ook extra mensen die zich speciaal richten op uitvoering en handhaving van de sancties tegen Rusland. Deze ambtenaren werken samen in een taakgroep onder de dagelijkse leiding van Buitenlandse Zaken.

Minister
Stef Blok is geen onbekende op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 2018 tot 2022 was hij er zelf minister. Als bewindspersoon zette Blok zich onder meer in voor gerechtigheid voor slachtoffers van oorlogsmisdaden. Zo stelde Blok namens Nederland Syrië aansprakelijk voor grove mensenrechtenschendingen.