EU stelt geld beschikbaar voor opvang Oekra´ense vluchtelingen

De EU-landen kunnen tot 17 miljard euro uit de begroting van de Europese Gemeenschap gebruiken om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en te ondersteunen.

Het besluit van de ministerraad maakt het mogelijk om geld uit het zogenaamde cohesiefonds en een hulpfonds voor kansarmen te herschikken. Daarnaast kunnen ook middelen uit het fonds voor regionale ontwikkeling en het sociaal fonds worden ingezet om de vluchtelingencrisis aan te pakken, zo heeft de vertegenwoordiger van de lidstaten aangekondigd.

Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) zijn meer dan 4,2 miljoen mensen het land ontvlucht sinds de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne begon. De meeste van hen wonen momenteel in EU-landen zoals Polen en Roemenië.