OM seponeert aanklacht beÔnvloeding treinkaping De Punt

Defensie heeft getuigen die zijn gehoord in de rechtszaak over de treinkaping bij De Punt in de jaren zeventig niet beïnvloed. Dat stelt het Openbaar Ministerie na onderzoek door de Rijksrecherche. De aangifte is geseponeerd.

De treinkaping bij De Punt vond plaats in mei 1977. Hierbij werden ongeveer negentig reizigers gegijzeld, waarvan de helft werd vrijgelaten. Bij een bevrijdingsactie door mariniers op 11 juni kwamen acht mensen om het leven; twee passagiers en zes kapers.

Volgens de nabestaanden van twee van de kapers zijn de gijzelnemers geëxecuteerd terwijl ze weerloos en gewond waren. Ze spanden hierover een civiele zaak aan die ze verloren. Ook in hoger beroep.

Bij deze zaak werden mariniers gehoord over de bevrijdingsactie en de aanklagers menen dat die verklaringen ongeloofwaardig waren en op elkaar afgestemd. Hierop werd aangifte gedaan van beïnvloeding. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche komt volgens het Openbaar Ministerie nu naar voren dat er niet inhoudelijk over de zaak is gesproken maar slechts procedureel.