Wanbeleid bij corona aanpak, OVV-rapport kritisch over De Jonge

De coronapandemie heeft geleid tot een internationale, langdurige crisis. Wat begon als een gezondheidscrisis breidde zich in snel tempo uit tot een brede maatschappelijke crisis die zich op een dergelijke schaal niet eerder heeft voorgedaan in naoorlogs Nederland. Eind 2019 werd voor het eerst bericht over een virusuitbraak in China. Op 27 februari 2020 testte in Nederland voor de eerste keer een patiënt positief op het coronavirus. Daarop begon de overheid de crisis te bestrijden, risico’s te beperken en nieuwe kennis te ontwikkelen; burgers moest tegelijkertijd leren omgaan met de realiteit van het virus en de gevolgen voor de samenleving.

Nederland bleek kwetsbaar. Dat komt door de manier waarop de overheid de zorg en crisisstructuur heeft ingericht: deze bleek niet toereikend voor de aard en omvang van de crisis. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het vandaag gepubliceerde rapport ‘Aanpak Coronacrisis, Deel 1’. Het onderzoeksrapport gaat in op de Nederlandse voorbereiding op een pandemie en de crisisaanpak tot september 2020.

Ex-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge laakt de uitkomsten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) naar de aanpak door de overheid van de eerste fase van de coronapandemie. De Jonge was in het vorige kabinet destijds eindverantwoordelijk voor de aanpak.

In de onderstaande video licht OVV- voorzitter Dijsselbloem de bevindingen van het onderzoek toe:

Opmerking submitter: De eerste onderzoeksresultaten zijn binnen en het is een complete puinhoop. Kwetsbaren kregen geen aandacht en Hugo deed beloftes die hij niet kon waarmaken. Het OMT functioneerde als kabinet. Om het allemaal nog erger te maken, de kamer is nu ook de WOB verzoeken aan het blokkeren van wat er tijdens de pandemie besproken is.