Rechtszaken waarin stalking met GPS trackers een rol spelen vertienvoudigd

In Nederland zijn steeds meer stalking rechtszaken waarbij GPS trackers een rol spelen. In vijf jaar tijd is het aantal rechtszaken ruim vertienvoudigd waarbij een verdachte de locatie van een ander in de gaten houdt via GPS apparatuur.

Dit concludeert VPNGids.nl op basis van openbare rechtszaken.

Vrijspraak in ruim kwart rechtszaken
Lang niet altijd leidt een rechtszaak overigens ook tot een veroordeling, blijkt uit het onderzoek. In ruim een kwart van de gevallen wordt een verdachte volledig vrijgesproken (28,4%) en in nog eens bijna één op de tien uitspraken wordt een verdachte deels vrijgesproken van de feiten (9,5%).

Steeds meer stalkingszaken onopgelost
Ook het aantal meldingen van stalking dat de politie krijgt, zit al jarenlang in de lift. Met name in 2019 en 2020 is het aantal geregistreerde stalkingsmisdrijven veel hoger dan eerdere jaren. In 2021 was het aantal registraties tot en met november al ongeveer op het niveau van 2020. Bovendien blijft een steeds groter deel van de stalkingszaken onopgelost.

En hoewel er in 2019 zo’n 4.000 keer aangifte werd gedaan van stalking, ligt het aantal slachtoffers veel hoger. Volgens Slachtofferhulp Nederland waren er dat jaar namelijk ruim 100.000 slachtoffers van stalking.

GPS trackers steeds gangbaarder
GPS trackers worden door steeds meer bedrijven aangeboden. Arnold Tankus van VPNGids.nl ziet dit ook: “Bedrijven als Apple en Samsung verkopen inmiddels ook een eigen GPS tracker. Doordat het bezitten van deze apparaatjes steeds gangbaarder wordt, werkt dit stalking in de hand. Bedrijven nemen wel stappen om misbruik van GPS-trackers tegen te gaan, maar stalkers weten dit soort beveiligingsmaatregelen vaak te omzeilen.”