Ombudsman onderzoekt geldproblemen van jongeren met een beperking

Veel jongeren met een Wajong-uitkering of een uitkering onder de Participatiewet ervaren volgens de Nationale ombudsman financiële problemen. Het gaat dan over jongeren met een beperking, die leven van een inkomen rond het sociaal minimum.

De ombudsman wil weten hoe wetten en regels voor hen in de praktijk uitpakken en begint een onderzoek.

Beperking
Jongeren met een beperking met zo’n uitkering hebben bijvoorbeeld moeite om rond te komen of weten niet welke rechten en plichten ze hebben, aldus de ombudsman. Met het onderzoek wil hij inzichtelijk maken waar knelpunten zitten en mogelijke oplossingen aandragen. Lees verder bij Skipr.