Supreme Court: Trump moet stukken afgeven aan commissie bestorming Capitool

Na de bestorming van het Amerikaanse Capitool, ontliep ex-president Trump ternauwernood een impeachment. Hij wil koste wat kost voorkomen dat de stukken met betrekking tot de aanslag worden vrijgegeven. Maar trekt nu bij het Hooggerechtshof aan het kortste eind.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump mag niet weigeren stukken vrij te geven aan de commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool, zo blijkt uit een uitspraak van het Hooggerechtshof. Woensdag (lokale tijd) is met een meerderheid van acht van de negen rechters een spoedverzoek van Trump om een gerechtelijk bevel van een lagere rechtbank te vernietigen, afgewezen.

Voormalig president Trump beriep zich in de rechtszaal op wat bekend staat als 'executive privilege'. Dit is het voorrecht van de president om bepaalde informatie geheim te houden. Een federale rechtbank had echter de vrijgave van de naar schatting 800 bladzijden informatie aan de commissie van het Huis bevolen. Het hof had gezegd dat het uitvoerend privilege bestaat om de regering te beschermen, niet een persoon die ook geen president meer is. Het privilege is niet 'eeuwigdurend', zei een lagere rechtbank al in november.

President Joe Biden heeft ingestemd met het vrijgeven van de informatie door het Nationaal Archief aan de commissie. De beslissing van het Hooggerechtshof moet nu de weg vrijmaken voor de vrijgave van de documenten uit Trumps tijd in het Witte Huis. Het panel wil zijn onderzoek naar de bestorming van het Capitool afronden voor de congresverkiezingen in november.

Na een opzwepende toespraak van Trump hadden zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Amerikaanse Congres in Washington bestormd om de bevestiging van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te verhinderen. Bij de aanval kwamen vijf mensen om het leven en raakten tientallen gewond. De aanval op het hart van de Amerikaanse democratie heeft het land geschokt.

Capitool ( Pixabay)
Capitool ( Pixabay)