Verzet tegen toekenning eredoctoraat Frans Timmermans

Vanmiddag was het moment waarop 'EU klimaatpaus' Frans Timmermans een eredoctoraat van de TU Delft kreeg uitgereikt.

Dat is niet onomstreden; vanuit de universiteit is er verzet tegen de toekenning getoond. Een petitie tegen het ere-doctoraat is zo'n 22.000 keer getekend.

Met name de steun voor de verbranding van biomassa om energie op te wekken en de afkeer van kernenergie wordt gezien als een belemmering voor een snelle energietransitie.

En ook vanuit de boeren is er verzet. Zij zien in Timmermans een dreiging voor het boerenbestaan als alle voorstellen om het klimaat te redden (de 'Green Deal') worden uitgevoerd. Daarom waren een aantal trekkers naar de aula van de TU gekomen, waar de ceremonie wordt gehouden.

Zoals gebruikelijk maakten de boeren een hoop lawaai met hun toeters.

Zie ook: Ingenieurs leveren diploma in als Timmermans eredoctoraat krijgt: ‘Schande voor wetenschap’