Term Bersiap toch in Rijksmuseum

Het Rijksmuseum gaat de historische term Bersiap toch niet censureren. Dat zegt museumdirecteur Taco Dibbets tegen het Parool. Eerder deze week maakte de Indonesische gastcurator Bonnie Triyana nog bekend dat hij de term zou schrappen uit zijn tentoonstelling. Dibbets bevestigde dat toen, maar komt daar nu dus op terug.

“Er is voor gekozen in de tentoonstelling geen specifieke term te gebruiken voor het aangedane leed in deze periode”, aldus Dibbets toen. Hij reageerde daarmee op het pleidooi van Triyana in het NRC, waarin hij stelde dat de term Bersiap “racistisch” zou zijn. Daarom moest de term geschrapt worden. De plannen zorgden voor grote consternatie. “Ik word hier fysiek onpasselijk van”, zei Hans Moll, voorzitter van Federatie Indische Nederlanders (FIN), in een reactie op het nieuws. Hij verwoordde daarmee het gevoel van veel Indische Nederlanders, van wie de eerste generatie de gruweldaden vaak maar ternauwernood wist te overleven. Ook in politiek Den Haag werd verbijsterd gereageerd. Martin Bosma (PVV) stelde zelfs Kamervragen. Dibbets trekt zijn keutel dus in. In het Parool zegt hij nu: “anders dan gesuggereerd wordt: het Rijksmuseum schrapt de term Bersiap niet en doet deze niet in de ban”.