Weekupdate COVID-19: 200 duizend mensen testten positief, 13% herinfecties

Afgelopen week* werden 201.536 positieve coronatesten gemeld bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat is een stijging van 77% vergeleken met vorige week. Nog niet eerder zagen we zulke grote aantallen gemelde besmettingen in een week tijd.

Het virus verspreidt zich bij contact tussen mensen. Van de omikronvariant is bekend dat deze zich sneller verspreidt dan de eerdere varianten. Hierdoor nam het aantal positieve tests afgelopen week toe tot ruim 201.356 meldingen. In alle regio’s stijgen de meldingen.

De hoogste aantallen meldingen per 100.000 inwoners waren afgelopen week te zien bij de 18 tot en met 29 jarigen. Het aantal besmettingen was absoluut, maar ook per 100.000 inwoners het hoogst voor de leeftijdsgroep 18-24 jaar. Afgelopen week verdrievoudigde het aantal meldingen per 100.000 inwoners onder 18- tot en met 24-jarigen vergeleken met vorige week. Onder 13- tot en met 17-jarigen en 25- tot en met 29-jarigen verdubbelde het aantal meldingen per 100.000 inwoners in een week. Bij mensen boven de 60 jaar is weinig tot geen stijging zichtbaar in de meldingen.

Bijna 590.000 mensen lieten zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst, 66% meer dan de week ervoor. Het percentage positieve testen steeg verder naar 34,2%. Na een positieve zelftest laten steeds meer mensen zich ter bevestiging testen bij de GGD. Na deze zelftesten kreeg 88% ook bij de bevestigingstest van de GGD een positieve uitslag. Ongeveer 23% van de coronatesten en 53% van alle positieve coronatesten bij de GGD is na een bekende positieve zelftest.

Herinfecties
Het aantal mensen met herinfecties – mensen die opnieuw besmet raken 2 maanden of langer na de vorige besmetting – stijgt sterk. Vanaf de zomer tot half december 2021 was gemiddeld 3% van de meldingen een herinfectie. Met de toename van de omikronvariant stijgt het deel herinfecties sterk. In week 51 was er bij 5% sprake van een herinfectie, een week later was dit 8%. In de eerste week van dit jaar (3 t/m 9 januari) steeg dit percentage door tot 13%.

Ziekenhuizen
Het aantal opnames van patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis en op de intensive care daalde. Dit past bij het beeld dat er in de afgelopen periode relatief weinig ouderen positief testten, die een grotere kans hebben om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Afgelopen week (3 t/m 9 januari) werden 873 mensen opgenomen (vorige week 1.046) op de verpleegafdeling en 143 op de IC (vorige week 171). Mensen die op dit moment in het ziekenhuis worden opgenomen met COVID-19 kunnen met de deltavariant of met de omikronvariant besmet zijn. Welk gevolg de stijging van de positieve meldingen door de omikronvariant op het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat hebben, verwachten we de komende weken te zien.

Reproductiegetallen
Het meest recente reproductiegetal SARS-CoV-2 (27 december) was 1,26 (1,24-1,28). Dit betekent dat 100 mensen die op 27 december 2021 het coronavirus hadden, samen 126 nieuwe personen besmetten. De omikronvariant verspreidt zich veel sneller dan de eerdere coronavarianten. Dat zien we ook terug wanneer we het reproductiegetal uitsplitsen voor de delta- en omikronvariant. Wanneer we alleen kijken naar de deltavariant, dan zien we een reproductiegetal van 0,78 (0,68-0,88). Dat betekent dat 100 mensen die op 27 december besmet waren met de deltavariant nog maar 78 anderen besmetten. Het reproductiegetal van de omikronvariant komt op 1,63 (1,59-1,68). Honderd mensen die met de omikronvariant besmet zijn, besmetten 163 anderen. Sinds eind december veroorzaakt de omikronvariant de meeste SARS-CoV-2 besmettingen in Nederland.

*Het aantal meldingen van positieve testen dat tussen 4 januari 10:01 en 11 januari 10.00 uur aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld. De testen die in de GGD zijn afgenomen, ziekenhuisopnames en IC-opnames zijn naar kalenderweken.

Besmettingen per 110k 11 -01-2022 ( @YorickB -Yorick Bleijenberg)
Besmettingen per 110k 11 -01-2022 ( @YorickB -Yorick Bleijenberg)