VN-Veiligheidsraad: 'Er mag nooit een kernoorlog worden gevoerd'

Het uitbrengen van een gezamenlijke verklaring van de vijf leden van de Veiligheidsraad komt zeldzaam voor: vandaag hebben de vijf kernmachten VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië hun wil uitgesproken om actie te ondernemen tegen de verdere verspreiding van kernwapens.

De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad willen verdere verspreiding van kernwapens voorkomen. "We zijn ervan overtuigd dat verdere verspreiding van dergelijke wapens moet worden voorkomen", aldus een gezamenlijke verklaring van de vijf kernmachten VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië. "Een kernoorlog kan niet worden gewonnen en mag dus nooit worden gevoerd", verklaarden de vijf staten.

Aangezien de inzet van kernwapens verstrekkende gevolgen zou hebben, zouden deze wapens "zolang ze nog bestaan" alleen "verdedigingsdoeleinden dienen, agressors afschrikken en oorlog voorkomen", benadrukken de ondertekenaars.

"Creëer een veilige omgeving"
Bijgevolg bevestigen de vijf landen opnieuw hun controlerende taak met betrekking tot de productie en het gebruik van kernwapens, alsmede hun steun voor het Verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens, dat eveneens door de ondertekenaars in 1968 is geïnitieerd. "Wij benadrukken onze wens om met alle landen samen te werken om een veilig klimaat te scheppen voor verdergaande ontwapening, met als doel een wereld zonder kernwapens en met onverminderde veiligheid voor iedereen", zo luidt het verder. Daartoe moeten de multilaterale besprekingen worden voortgezet en geïntensiveerd.

De landen, die als permanente leden van de VN-Veiligheidsraad een vetorecht hebben, hebben hun verklaring afgelegd voor een conferentie over de bespreking van het Non-proliferatieverdrag, die dit jaar zal plaatsvinden en wordt gecoördineerd door Frankrijk. Het Nucleaire Non-proliferatieverdrag (NPV) heeft tot doel de verspreiding van kernwapens te verbieden.

Rusland spreekt hoop uit op 'afname van spanningen'
De betrekkingen tussen Rusland en de VS en andere westerse staten zijn momenteel uiterst gespannen als gevolg van de Oekraïne-crisis. De Russische regering verklaarde dat de gezamenlijke verklaring van de VN-vetorechten over kernwapens tot stand was gekomen op haar initiatief "en met de zeer actieve deelname" van Rusland. Ze spraken de hoop uit dat dit zou bijdragen tot een wereldwijde afname van spanningen. "Wij hopen dat in de huidige moeilijke internationale veiligheidsomstandigheden de goedkeuring van een dergelijke politieke verklaring zal bijdragen tot een vermindering van de internationale spanningen", aldus het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou.

Het officiële Chinese persbureau Xinhua citeerde vice-minister van Buitenlandse Zaken Ma Zhaoxu die zei dat de gezamenlijke verklaring zou "helpen het wederzijds vertrouwen te versterken en de concurrentie tussen grote mogendheden te vervangen door onderlinge afstemming en samenwerking".

Ook de spanningen tussen China en de VS zijn de laatste tijd toegenomen. De gezamenlijke verklaring van de veto-mogendheden van de VN is ook van belang voor hun huidige onderhandelingen in Wenen over het nieuw leven inblazen van het nucleaire akkoord met Iran. De overeenkomst is bedoeld om te voorkomen dat Teheran kernwapens in handen krijgt.