Ingenieurs leveren diploma in als Timmermans eredoctoraat krijgt: ‘Schande voor wetenschap’

Afgestudeerde ingenieurs leveren uit protest hun diploma in als de TU Delft volgende maand daadwerkelijk een eredoctoraat uitreikt aan ‘klimaatpaus’ Frans Timmermans. Samen met nog zo'n 5000 ondertekenaars van de petitie ‘Geen eredoctoraat voor Frans Timmermans van TU-Delft’ verzetten ze zich tegen deze eervolle benoeming van de politicus. "Dit is het einde van de wetenschap.” Meer hierover bj de Gelderlander.

De tekst bij de petitie luidt als volgt:

'Geen eredoctoraat voor Frans Timmermans van TU-Delft
TU Delft wil Frans Timmermans een eredoctoraat verlenen, vanwege zijn vermeende bijdragen aan het energietransitiebeleid. Echter, Frans Timmermans is voorvechter van biomassacentrales en hij beweert dat kernstroom te duur is en dat de bouw van een centrale 20 jaar duurt.

Wij

Alumni van TU Delft en alle anderen

constateren

  • Frans Timmermans bewijst keer op keer, dat hij de energietransitie bemoeilijkt in plaats van bevordert.
  • Als tegenstander van kernenergie beweert hij dat kernstroom te duur is en dat de bouw van een kerncentrale 20 jaar vergt
  • Als voorstander van biomassacentrales bevordert hij grootschalige houtkap.

en verzoeken

Wij eisen, dat TU-Delft het voornemen om Frans Timmermans een eredoctoraat te verstrekken terugtrekt.'