Robin Fransman, C19-beleid criticus en oprichter Herstel-NL, overleden aan COVID-19

Econoom Robin Fransman, initiatiefnemer van actiegroep Herstel-NL die zich tegen de lockdown keerde, is dinsdag op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van corona. Zijn overlijden wordt door diverse bronnen bevestigd aan Het Parool. Zo meldt het AD.

Fransman stond kritisch tegenover het C19-vaccinatiebeleid en had zichzelf dan ook niet laten vaccineren, hij uitte op sociale media zijn kritiek over de werking en wenselijkheid van vaccins.

Fransman was, naast lobbyist en toezichthouder in de financiële sector, een van de initiatiefnemers van Herstel-NL. Deze organisatie presenteerde begin 2021 ten tijde van de toenmalige lockdown een plan om de Nederlandse samenleving weer open te gooien.

Herstel-NL werd opgericht nadat Fransman een artikel schreef in het tijdschrift ESB in april 2020. Hierin maakte hij berekeningen van de lasten en opbrengsten die de coronamaatregelen de maatschappij kosten en kwam tot de conclusie dat de maatregelen meer schade berokkenen aan de samenleving, dan dat het opbracht. Andere economen sloten zich hierna bij hem aan in Herstel-NL.

Begin 2021 jaar startte Herstel-NL een publiekscampagne. Hun boodschap was te zien op abri’s, reclamezuilen, sociale media en er werden advertenties in kranten geplaatst. Onder andere oud-CPB-directeur Coen Teulings, econoom Barbara Baarsma en oprichter van het Artsen Covid Collectief Evelien Peeters, onderschreven de boodschap van Herstel-NL en waren betrokken bij de organisatie. Korte tijd na de start keerden Baarsma en Teulings Herstel-NL de rug toe. Volgens Fransman werden zij vanuit politieke hoek onder druk gezet om op te stappen, maar op LinkedIn ontkenden beiden dat. Achteraf hadden Baarsma en Teulings twijfels bij de 'feiten' die Herstel-NL presenteerde.