Amsterdammers kampen met energiearmoede

Met de stijgende gasprijzen is energiearmoede een steeds groter wordend probleem. Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat een op de tien Amsterdamse huishoudens hiermee te maken heeft. In de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost is dit probleem het grootst en slecht geïsoleerde woningen zorgen ervoor dat Amsterdammers nog meer gaan betalen.

"Ik ben bang dat ik zo een hoop bij moet gaan betalen", vertelt Rijk Bomer in zijn sociale huurwoning aan de Foersterhof. Bomer betaalt samen met zijn vrouw maandelijks zo'n 200 euro aan energiekosten en dat wordt in de komende maanden mogelijk alleen maar meer. Zijn woning in Osdorp heeft namelijk energielabel G en hij is niet de enige. Al eerder bleek uit onderzoek van Investico en AT5 dat in Amsterdam nog steeds 40.000 corporatiewoningen slecht zijn geïsoleerd.

Er is sprake van energiearmoede als huishoudens meer dan 10% van het inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Dat de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord hier het meest mee te maken hebben, is geen verrassing voor Vincent Feith, adviseur energie van stichting !WOON. "We zien dat daar juist aan de rand van de stad, slecht geïsoleerde woningen staan."

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat in deze stadsdelen meer huishoudens zijn met hoge energiekosten en lage inkomens. In Zuidoost betalen mensen gemiddeld 120 euro per maand aan energiekosten, in Nieuw-West 122 euro en in Noord is dit zelfs 129 euro per maand.

Skipak
Bomer baalt dat zijn woning zo slecht is geïsoleerd en heeft veel last van de kou. "Het is echt steenkoud. De tocht gaat door de ramen en dit raam sluit niet goed af. Eigenlijk is niks goed geïsoleerd." Hij heeft van alles in de woning aangepast om te zorgen dat het warmer wordt. Zo ligt in elke kier een tochthond en heeft hij op verschillende plekken aluminium tegen de muren geplakt.

Feith komt met de huisbezoeken dit soort situaties vaker tegen. "Ik kwam laatst bij iemand die zijn skipak aan deed als hij een boek ging lezen. Dat zijn schrijnende situaties." !WOON ondersteunt Amsterdammers die er niet meer uitkomen door bijvoorbeeld via het initiatiefrecht energiebesparende maatregelen af te dwingen of energiecoaches in te zetten.

Daarnaast zijn in het nieuwe coalitieakkoord regelingen opgenomen zoals compensatiekosten en mogelijke sancties voor verhuurders als ze weigeren de woning te verduurzamen.

De gemeente laat weten dat er afspraken zijn gemaakt over het melden van betalingsachterstanden om schulden te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand afgesloten wordt. Daarnaast zal de gemeente huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum 200 euro gaan uitkeren om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Op het gebied van isolatie stelt de gemeente 43.000 waardebonnen (à 70 euro) beschikbaar voor Amsterdammers met een laag inkomen.

Feith is blij met deze regelingen maar ook voorzichtig. "De afgelopen jaren zijn er heel veel mooie dingen gezegd, maar we moeten het eerst zien en dan geloven." Ook Bomer heeft er een hard hoofd in. "Er wordt steeds gezegd dat ze het binnen zoveel jaar geïsoleerd moeten hebben, maar ik vraag me af hoe lang het nog gaat duren."