Minister Grapperhaus aan de slag met dierenextremisme na oproep agrarische sector

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) gaat naast boeren, tuinders en ondernemers in de veelogistieke sector staan om samen dierenextremisme aan te pakken. Door zaken als Covid-19 was dit thema naar de achtergrond verdwenen, maar het onderwerp komt opnieuw op de agenda. Dat heeft hij maandagmorgen aangegeven bij een overleg met LTO, POV, NMV, NVP en Vee & Logistiek Nederland.

Voor de voorzitters van de agrarische belangenbehartigers is het van belang om namens de gehele sector samen met de overheid op te trekken in het belang van alle boeren, tuinders en ondernemers in de veelogistieke sector. “De minister heeft gezegd naast onze boeren en tuinders te willen staan,” zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. “Samen moeten we invallen en extremistische acties tegengaan. Ook onderzoeken we samen hoe er strenger kan worden gestraft en we de schade beter kunnen verhalen! De extremisten beweren volstrekt ongefundeerd met de invallen ernstige misstanden aan te willen tonen, maar zelfs als hier al sprake van zou zijn, dan mag je nooit het ‘recht’ zelf in handen nemen.”

Om dierenextremisten steviger aan te pakken wordt de landelijke samenwerking binnen de politie versterkt. Daarnaast wordt een traject gestart om te onderzoeken of de straffen op insluiping kunnen worden verhoogd. “De impact op boerenbedrijven bij een inval is enorm. Dat hebben we in 2019 gezien in Boxtel, maar ook in de afgelopen weken waarin zesmaal is ingebroken bij diverse bedrijven door het hele land. Rond Boxtel zijn er afspraken gemaakt met het ministerie, daar is nog niet voldoende van terecht gekomen. Het is tijd dat er wordt ingegrepen. De radicale invallen moeten stoppen. Dit gaat niet meer over burgerlijke ongehoorzaamheid, dit gaat veel te ver. Deze groepen en personen hebben maar één doel: de veehouderij uit Nederland laten verdwijnen,” vertelt Linda Verriet, voorzitter van de POV.

Naast een verzwaarde strafrechtelijke vervolging wordt verkend wat mogelijk is vanuit het bestuurs- en privaatrecht. Henk Bleker, voorzitter van NMV: “Boeren die slachtoffer worden van invallen hebben vaak tienduizenden euro’s schade, maar dit bedrag staat niet in verhouding tot de paar honderd euro die door de rechter als vergoeding wordt toegekend.”

“We zien actiegroepen door heel Europa zwerven en steeds op andere plekken invallen doen,” legt Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de NVP, uit. “Door de samenwerking met overheidsinstanties aan te gaan, kunnen we effectiever zijn om deze groep of personen aan te pakken.”

Naast het werk op internationaal niveau, moet ook op lokaal niveau meer mogelijk worden. “Daarom gaat de minister onderzoeken of het voor gemeenten mogelijk wordt om via de Algemene Plaatselijke Verordening boetes op te leggen. Dit geeft de burgemeester samen met de lokale politie en het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om ook zelf op te treden,” aldus Van der Tak. Helma Lodders, voorzitter van Vee & Logistiek Nederland zegt: “Daarnaast roepen we alle boeren en tuinders, maar ook transporteurs en bedrijven in de keten, op om aangifte te doen als ze met dierenextremisme worden geconfronteerd. Met minister Grapperhaus hebben we afgesproken dat in zulke gevallen altijd aangifte moet worden gedaan. De overheid is er in zo’n geval voor ondernemers en kan niet langs de kant blijven staan.”

“Voor de agrarische belangenbehartigers en de minister blijft het van belang dat het maatschappelijk debat over dierenextremisme in de Nederlandse rechtsstaat wordt gevoerd,” zegt Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord. “Voor extremisme is geen plaats!”