Het oordeel van de rechter, opvallende en belangrijke uitspraken van week 47

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteert de rechtbank een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

De geselecteerde uitspraken van week 47:

Straf - Verleiding meisjes tot erotische fotoshoots en seks bestraft
24 november - Een 53-jarige man is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf omdat hij 6 minderjarige meisjes in 2020 in Amsterdam en Haarlem verleidde om ontuchtige handelingen te plegen. Hij betaalde de meisjes voor het doen van erotische fotoshoots, waarbij het in de meeste gevallen uitdraaide op seks. Ook heeft hij foto’s gemaakt van de seksuele handelingen en zich daarmee ook schuldig gemaakt aan de vervaardiging en het bezit van kinderporno. Drie van de meisjes waren op dat moment nog maar 15 jaar oud. De rechtbank spreekt hem vrij van (een poging tot) mensenhandel en het bezit van munitie en verdovende middelen. Naast de gevangenisstraf krijgt hij ook een contactverbod van 5 jaar met de slachtoffers en moet hij hen een schadevergoeding betalen variërend van 5.000 tot 10.000 euro.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6720

Straf - Cel- en taakstraf en vrijspraak na ontploffing bij woning
26 november - Een 29-jarige man is veroordeeld tot 314 dagen gevangenisstraf waarvan 300 dagen voorwaardelijk en 240 uur taakstraf omdat hij op 7 augustus 2021 met een stuk vuurwerk (Cobra) een ontploffing veroorzaakte bij een woning in Uithoorn. Met die ontploffing maakte hij zich ook schuldig aan bedreiging en vernieling. Hij verklaarde dat het een gerichte actie was tegen de bewoner omdat hij een gezamenlijke vriend zou hebben verraden bij de politie. Een 36-jarige man is vrijgesproken van een rol bij de ontploffing. Hoewel hij het vuurwerk bezat en heeft overgedragen, is niet bewezen dat hij wist dat dit vuurwerk tegen een woning zou worden afgestoken. In de straf van de 29-jarige man weegt mee dat hij een mediationtraject met de bewoner volgde en de schade zal vergoeden. Bovendien beloofde hij mee te werken aan de bijzondere voorwaarden, waaronder een behandeling bij De Waag.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6772
ECLI:NL:RBAMS:2021:6773

Bestuur - Streep door stop WW-uitkering om langer buitenlands verblijf
24 november - De rechter heeft een streep gezet door de beëindiging, herziening en terugvordering van een WW-uitkering van een man die langer dan was toegestaan in het buitenland verbleef. De man, die voor een huwelijk naar Senegal was afgereisd, kon vanwege de uitbraak van het coronavirus niet terugkeren naar Nederland. Uitkeringsinstantie UWV stelt dat het de wettelijke regels heeft toegepast en dat daaruit volgt dat de uitkering moet worden beëindigd. Daar ging de rechter niet in mee. Die oordeelde dat UWV beter moet motiveren waarom er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die beëindiging van de uitkering in de weg zouden staan. De uitkeringsinstantie moet daarom alsnog onderzoeken vanaf welke datum het voor de man mogelijk moet zijn geweest om terug naar Nederland te reizen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6704

Bestuur - Akkoord met einde dienstverband, toch WW-uitkering
24 november - Een voormalig werknemer op Schiphol is niet verwijtbaar werkloos geworden en heeft daarom recht op een WW-uitkering. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De werkzaamheden van de man waren vanwege de coronacrisis weggevallen. Hij was bereid, onder voorwaarden, een andere functie te aanvaarden. De werkgever wilde daar niet aan meewerken. Het arbeidsconflict dat hieruit ontstond, mondde uit in het tekenen van een overeenkomst tot het beëindigen van het dienstverband. UWV heeft vervolgens geweigerd de werknemer een WW-uitkering toe te kennen. De rechtbank gaat hier niet in mee. Na een UWV-onderzoek was het namelijk onduidelijk of het initiatief voor het beëindigen van het dienstverband bij de werknemer of bij de werkgever lag. UWV had daarom op grond van zijn eigen beleid ervan uit moeten gaan dat het initiatief bij de werkgever lag en de man een WW-uitkering moeten toekennen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6765

Kanton: Huurder die overlast veroorzaakt, moet vertrekken
22 november - Een huurder die kampt met een GHB-verslaving en al 2,5 jaar extreme overlast veroorzaakt, moet zijn woning in Amsterdam ontruimen. De kantonrechter acht het aannemelijk dat de huurovereenkomst in een eventuele bodemprocedure zal worden ontbonden en ontruiming zal worden toegewezen, zodat daar in kort geding op kan worden vooruitgelopen. Meerdere buren hebben gedurende langere tijd bij de verhuurder geklaagd over geluidsoverlast, aanloop van drugsgebruikers (ook ’s nachts) en stankoverlast. Zij voelen zich niet veilig in hun woningen. De politie is tussen mei 2019 en september 2021 31 keer betrokken geweest bij incidenten in en bij de woning. Intensieve inspanningen van hulpverleners om de overlast te verminderen hebben onvoldoende resultaat opgeleverd. Het woongenot van de buren weegt nu zwaarder dan het belang van de huurder om zijn woning te behouden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6689

Kanton: Huis voor drugshandel gebruikt: huurster moet vertrekken
23 november: Een huurster moet haar woning in Amsterdam-Zuidoost ontruimen omdat daar drugshandel plaatsvond. Dat heeft de kantonrechter bepaald. In juli 2021 vond de politie daar een handelshoeveelheid cocaïne. Op basis daarvan sloot de gemeente de woning voor 3 maanden. De verhuurder heeft op grond daarvan de huurovereenkomst ontbonden. Naar voorlopig oordeel van de kantonrechter mocht zij dat doen. Het verweer van de huurster dat zij niets aan de drugshandel kon doen, omdat zij onder bedreiging een man in haar huis liet die de woning voor de drugshandel gebruikte, kan de huurster niet baten. De belangen van de woningcorporatie (en daarmee van de omwonenden) om een eind te maken aan de ongewenste situatie rondom de woning wegen zwaarder dan het belang van de kwetsbare huurster om de woning te behouden. Bovendien geldt het aanbod voor beschermd wonen nog. De huurster komt dus niet op straat te staan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6719

Civiel: Moederbedrijf Hudson’s Bay moet miljoenen aan huur betalen
25 november: Het Canadese Hudson’s Bay Company (HBC), het moederbedrijf van de in 2019 failliet verklaarde warenhuisketen Hudson’s Bay Nederland, moet miljoenen betalen aan de eigenaren van de winkelpanden die Hudson’s Bay huurde in Maastricht, Den Haag, Den Bosch en Zwolle. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. Het moederbedrijf had gegarandeerd dat de huur 10 jaar lang betaald zou worden, ook als Hudson’s Bay Nederland failliet zou gaan. HBC voert van alles aan om niet te hoeven betalen, maar de voorzieningenrechter oordeelt dat die verweren, net als in eerdere procedures, niet opgaan. Vooruitlopend op de lopende bodemprocedure, waarin de pandeigenaren rond 58 miljoen euro eisen en waarin pas in 2022 vonnis wordt verwacht, moet HBC nu alvast een voorschot van bijna 19 miljoen euro betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6805

Civiel: Schadevergoeding na verkeerd optreden beveiligers Baudet
24 november - Twee beveiligers van Baudet die een demonstrant verwijderden, hebben daarbij onrechtmatig gehandeld en moeten een schadevergoeding van 4.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Op 6 juni 2020 hield Forum voor Democratie een flyeractie in Den Bosch. De demonstrant hield die dag een tegenactie. Daarbij stond de demonstrant op de achtergrond in beeld van een filmopname die van Baudet werd gemaakt. Volgens de beveiligers vormde de demonstrant een bedreiging voor Baudet. De rechtbank oordeelt dat geen sprake was van een bedreigende situatie. Vanwege onder andere het letsel dat de demonstrant opliep, is aan hem schadevergoeding toegekend. Ook Forum voor Democratie en Baudet waren aansprakelijk gesteld door de demonstrant, maar de vorderingen tegen hen heeft de rechtbank afgewezen vanwege gebrek aan betrokkenheid bij het handelen van de beveiligers.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6722

Vrouwe Justitia (Foto-Pixabay)
Vrouwe Justitia (Foto-Pixabay)