Paus zal Nederlandse priester Titus Brandsma heilig verklaren

De Nederlandse priester Titus Brandsma (1881-1942) wordt door de Rooms-Katholieke Kerk heilig verklaard. Paus Franciscus heeft dit donderdag aangekondigd zonder een datum te noemen. De bisschoppen en kardinalen van de Vaticaanse Congregatie voor de Heiligverklaringen hadden een voorstel voor de heiligverklaring voorgelegd en de paus is het daarmee eens.

Titus Brandsma (geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster bij Bolsward, 23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942) was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist uit Friesland. Brandsma was specialist in middeleeuwse mystiek en zelf mysticus. Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied van de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek.

Brandsma verzette zich tegen het nazisme. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd hij gearresteerd door de Duitse bezetters en vond in het concentratiekamp Dachau de dood. In 1985 werd hij als martelaar door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Titus Brandsma - Wikipedia