Demonstraties tegen geweld tegen vrouwen in Spanje en Turkije

Talloze mensen hebben deelgenomen aan protesten tegen geweld tegen vrouwen in Turkije en Spanje. In Istanbul gebruikte de politie traangas tegen de demonstranten. Volgens UN Women heeft bijna elke derde vrouw in de wereld fysiek of seksueel geweld ervaren.

In Spanje en Turkije gingen grote aantallen mensen demonstreren op de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Duizenden mensen namen deel aan demonstraties in Madrid en Barcelona en liepen met spandoeken "Genoeg mannelijk geweld tegen vrouwen. Oplossingen nu!" In de Turkse metropool Istanbul zette de politie traangas in tegen de demonstranten.

Ook in Valencia, Sevilla en andere Spaanse steden demonstreerden tal van mensen voor de rechten van vrouwen. De strijd tegen huiselijk geweld is erg belangrijk in Spanje. In 2004 nam het Spaanse parlement met een overweldigende meerderheid de eerste Europese wet aan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. "We zullen alleen een rechtvaardige samenleving zijn als we een einde maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen", zei de socialistische premier Pedro Sánchez op Twitter.

Politie gebruikt traangas
Honderden mensen namen deel aan een demonstratie tegen geweld tegen vrouwen in Istanbul. Ze droegen spandoeken met de tekst "Zwijg niet over geweld door mannen" en drongen er bij de regering op aan terug te keren naar de Conventie van Istanbul. Toen de demonstranten probeerden een 'politielijn' te doorbreken, gebruikte de politie traangas.

Het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa is een internationaal bindende overeenkomst om vrouwen te beschermen tegen geweld. In juli trok de regering van president Recep Tayyip Erdogan zich terug uit de overeenkomst. Erdogan is op deze manier conservatieve en islamitische kringen tegemoet gekomen. Ze hadden om de terugtrekking uit het verdrag van Istanbul gevraagd omdat het verdrag de eenheid van het gezin zou schaden en echtscheiding en homoseksualiteit zou bevorderen.

"Geweld tegen vrouwen is een wereldwijde crisis"
Volgens de organisatie We Will Stop Femicide zijn sinds het begin van het jaar in totaal 345 vrouwen vermoord in Turkije. In Spanje zijn dit jaar tot nu toe 37 vrouwen vermoord door hun partners of ex-partners.


Volgens UN Women, de Organisatie van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid, heeft bijna een op de drie vrouwen wereldwijd te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. "Geweld tegen vrouwen is een wereldwijde crisis", zei Sima Bahous, hoofd van UN Women, in een videoboodschap.

Paus Franciscus heeft de mensen opgeroepen niet de andere kant op te kijken als het gaat om geweld tegen vrouwen. "De verschillende vormen van misbruik waarvan vele vrouwen het slachtoffer zijn, zijn laf en zijn een vernedering voor mannen en voor de hele mensheid."