Geloofwaardigheid commissie Nederlands-IndiŽ onder druk

Er is discussie ontstaan over een deel van de recent geïnstalleerde commissie ‘Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’. Een aantal commissieleden blijkt betrokken bij het geruchtmakende Indië-onderzoek en zelfs de omstreden film De Oost, terwijl de commissie nadrukkelijk is bedoeld als onderdeel van de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap. Daarmee staat de geloofwaardigheid van de nieuwe commissie onder druk.

Met veel bombarie en een livestream kondigde demissionair-staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) eind vorige maand nog de installatie aan van de zevenkoppige commissie, die advies moet uitbrengen over de vraag hoe het educatieve aanbod over de geschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië kan worden verbeterd. De commissie staat onder leiding van oud-minister Jet Bussemaker (PvdA) en maakt onderdeel uit van de zogenoemde collectieve erkenning. Opvallend is dan ook dat de staatssecretaris daarvoor een drietal commissieleden heeft geselecteerd die tevens werkzaam zijn bij het grote Indië-onderzoek. Het gaat om Ardjuna Candotti, Esther Captain en Fridus Steijlen. Het onderzoek is al langere tijd onderwerp van kritiek vanwege de vermeende eenzijdige en partijdige opzet.

Ook rondom een ander lid, hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur Fridus Steijlen, is discussie. Naast het Indië-onderzoek leverde Steijlen hand- en spandiensten aan de makers van de controversiële film De Oost. De film is omstreden, onder meer vanwege het geschiedkundige raamwerk waarbinnen de productie is gepositioneerd, terwijl dat niet wordt ondersteund door historische feiten. Steijlen bleek als adviseur zelfs auctor intellectualis van deze eenzijdige invalshoek. Critici vrezen dan ook dat met de betrokkenheid van de onderzoekers en Steijlen de onafhankelijkheid van de nieuwe commissie in het geding is.

Het is overigens niet de eerste keer dat de collectieve erkenning onder vuur ligt. Eerder bleek de regeling ook al aangewend voor de ontwikkeling van het omstreden lespakket bij De Oost.