In oktober was er een oversterfte van 1250 mensen

In oktober overleden wekelijks meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in alle weken. In totaal overleden ruim 1 250 mensen meer dan verwacht voor deze maand. Vooral onder 80-plussers en Wlz-zorggebruikers was de sterfte verhoogd. In de laatste week van oktober (week 43, 25 tot en met 31 oktober 2021) overleden naar schatting bijna 3 350 mensen. Dat zijn er ruim 450 meer dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Dit nieuwsbericht beschrijft de sterfte in de afgelopen vier weken, week 40 tot en met 43 (4 tot en met 31 oktober 2021). In deze periode lag de sterfte boven de verwachte sterfte en ook elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. Gemiddeld overleden in oktober per week 300 meer mensen dan verwacht. In september lag de sterfte gemiddeld 200 hoger dan verwacht. Toen was er in vier van de vijf weken oversterfte.

In week 43 registreerde het RIVM 88 overleden COVID-19-patiënten (stand 2 november), twee tot vier keer zo veel als het gemelde wekelijkse aantal in september en begin oktober.

Kaarsje branden ( foto-Pixabay)
Kaarsje branden ( foto-Pixabay)

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers toegenomen
In oktober lag de wekelijkse sterfte zowel voor mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) als voor de overige bevolking boven de verwachte sterfte. Er overleden ongeveer 600 Wlz-zorggebruikers en ruim 650 niet-Wlz-zorggebruikers meer dan verwacht voor deze periode.

De schatting van week 43 ligt bij Wlz-zorggebruikers en de overige bevolking ruim boven verwacht en er is oversterfte. Er overleden in week 43 ongeveer 1 300 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. Sinds eind februari 2021 is dit aantal niet meer zo hoog geweest. In de overige bevolking overleden ruim 2 050 mensen.

Overledenen per week (CBS)
Overledenen per week (CBS)

Vooral toename sterfte onder 80-plussers
De wekelijkse sterfte onder 80-plussers was in oktober hoger dan de verwachte sterfte, met in totaal ongeveer 700 meer sterfgevallen. In week 43 overleden naar schatting ruim 1 850 mensen van 80 jaar of ouder, bijna 300 meer dan de verwachte sterfte voor die week, er was oversterfte. Sinds juli ligt de sterfte in deze leeftijdsgroep boven de verwachte sterfte. Zowel begin als eind september (week 36 en 39) en eind oktober (week 42 en 43) was er oversterfte.

Ook onder 65- tot 80-jarigen was de wekelijkse sterfte in oktober hoger dan verwacht. In de afgelopen vier weken overleden ongeveer 400 mensen meer dan verwacht. In week 43 overleden naar schatting bijna 1 050 mensen van 65 tot 80 jaar, bijna 150 meer dan verwacht, er was oversterfte. Begin juni (week 22 en 23) was er ook oversterfte in deze leeftijdsgroep. Daarna nam de sterfte af, maar steeg weer vanaf begin juli (week 26). Vanaf de laatste week van juli (week 30) was er in de helft van de weken oversterfte. In oktober was er in drie van de vier weken oversterfte.

Onder mensen jonger dan 65 jaar was de wekelijkse sterfte in oktober iets hoger dan verwacht, met in totaal ongeveer 150 meer sterfgevallen. In week 43 overleden naar schatting 450 mensen jonger dan 65 jaar, ongeveer 50 meer dan verwacht, er was oversterfte. In deze leeftijdsgroep was er eind augustus en begin september (week 34 tot en met 36) eveneens oversterfte.

Overledenen per week naar leeftijd (CBS)
Overledenen per week naar leeftijd (CBS)