'Taliban heeft dodenlijst voor de Afghaanse LHBT-gemeenschap'

Sinds de Taliban eind augustus Afghanistan overnam, is de vervolging van de LHBT+-gemeenschap in het land toegenomen, waardoor velen gedwongen zijn onder te duiken, uit angst voor hun leven. "We weten nu zeker dat de Taliban een 'dodenlijst' heeft", zei het hoofd van de Rainbow Railroad, een Canadese NGO die bedreigde Afghanen helpt te vluchten in ballingschap.

De situatie voor de LHBT+-gemeenschap in Afghanistan is nooit gemakkelijk geweest. Relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn altijd taboe geweest in het land met een moslimmeerderheid, waar – zelfs onder de voormalige door het Westen gesteunde regering – niet-heteroseksuele relaties illegaal waren en tot twee jaar gevangenisstraf konden leiden.

Maar sinds de Taliban aan de macht kwamen nadat het Amerikaanse leger zich terugtrok is de situatie snel verslechterd. Hoewel de militante groepering nog niet officieel heeft gezegd hoe ze van plan is om te gaan met homoseksualiteit, suggereren berichten steeds meer dat de Taliban een strikte interpretatie van de sharia toepassen, op grond waarvan relaties met hetzelfde geslacht met de dood kunnen worden bestraft .

"Dit is echt een enge tijd om in Afghanistan te zijn", vertelde directeur Kimahli Powell van Rainbow Railroad (de enige internationale LHBT+-organisatie ter plaatse in Afghanistan) in een telefonisch interview aan FRANCE 24.

"We weten nu zeker dat de Taliban een 'dodenlijst' in omloop heeft, die LHBTQ+-personen identificeert."

Volgens Powell heeft de Taliban hoogstwaarschijnlijk geprofiteerd van het machtsvacuüm dat plaatsvond in de dagen en weken voorafgaand aan de terugtrekkingsdeadline van de VS om deze "kill-lijsten" op te stellen door goed te letten op de namen van mensen die door buitenlandse mensenrechtengroeperingen werden geholpen om te proberen het land te verlaten. "Na de val van Kabul werd veel informatie uitgewisseld", zei hij, waarbij hij opmerkte dat de mensen die het nooit aan boord van een van de vertrekkende vluchten hebben gehaald, in plaats daarvan kwetsbaar werden achtergelaten, met hun identiteit bekend bij de Taliban.

Powell zei ook dat de Taliban deze lijsten lijken te hebben aangevuld door middel van actieve vervolging, door middel van "in de val lokken" en datalekken.

“[Sommige] personen die contact met ons hebben opgenomen, hebben ons verteld hoe ze een mysterieuze e-mail hebben ontvangen van iemand die beweert verbonden te zijn met Rainbow Railroad en om hun informatie en paspoort moet vragen. Zo weten we dat de informatie is gelekt.”

Piek in hulpvragen
Rainbow Railroad is in 2006 opgericht met als doel om kwetsbare LHBT+-mensen over de hele wereld te helpen op de vlucht voor geweld en vervolging in hun thuisland. In 2017 werd de groep wereldberoemd nadat ze meer dan honderd mensen had helpen ontsnappen aan vervolging tijdens de dodelijke anti-homozuivering in Tsjetsjenië. De afgelopen maanden zijn de meeste inspanningen echter gericht geweest op Afghanistan, waar het bedreigde leden van de lokale LHBT+-gemeenschap helpt om tijdelijk onderdak te vinden in veilige huizen, waarna het probeert hen “over land of door de lucht” naar permanente veiligheid in het buitenland te brengen.

"Ik kan u nu al garanderen dat het aantal verzoeken dat we dit jaar zullen ontvangen, zal stijgen", zei Powell, en merkte op dat ze alleen al voor Afghanistan dit jaar 700 verzoeken heeft afgehandeld en ten minste 200 meer mensen heeft geïdentificeerd die "onmiddellijke evacuatie" nodig hebben. De groep ontvangt doorgaans in totaal 4.000 hulpverzoeken per jaar.

In augustus, net voor het vertrek van de Amerikaanse troepen, hielp Rainbow Railroad tientallen LHBT-Afghanen die gevaar lopen in veiligheid te komen via de militaire luchtbrug. Afgelopen vrijdag heeft de NGO geholpen om nog eens 29 mensen naar Groot-Brittannië te brengen via een tweede luchtbrug.

“Er zijn particulieren [in Afghanistan] die graag willen helpen. Maar voor zover het LHBTQ-organisaties betreft, staan we er alleen voor. Maar het heeft ons in staat gesteld om partnerschappen aan te gaan met niet-LHBTQ+-groepen die ook mensen hebben geevacueerd”, zei hij.

Paspoort verbrand
Powell beschreef een recent incident waarbij Rainbow Railroad actief bezig was om een bedreigde persoon in veiligheid te brengen, die plotseling werd bezocht door de Taliban. “Mensen kwamen het huis binnen zonder enige uniform, en terwijl ze de plaats doorzochten, ontdekten ze informatie waardoor ze vermoedden dat de persoon deel uitmaakte van de [LHBT+]-gemeenschap. Daarna belden ze om te bevestigen dat de persoon deel uitmaakte van de gemeenschap en gingen ze verder met het fysiek aanranden en vernederen van het individu. Toen ze zijn paspoort vonden verbrandden ze het.”

"De persoon is er nog steeds, en onze taak om te proberenom hem in veiligheid te brengen is nu oneindig veel moeilijker", zei hij.

Aangegeven door familieleden
Powell beschreef het huidige klimaat in Afghanistan als "wetteloos", en zei dat de algemene onzekerheid en onvoorspelbaarheid van wat de Taliban-heerschappij inhoudt voor de bevolking als geheel er zelfs toe heeft geleid dat sommige mensen  zelfs hun familieleden aangaven bij het vermoeden van 'LHBT+-activiteiten'.

"Zoals ik al aangaf, dit zijn echt enge tijden, en mensen proberen in de gunst te komen bij de Taliban", zei hij. "Ik denk dat velen dit uit angst met ze meedoen, en dus als zij (de Taliban) LGBTQ+-mensen als doelwit hebben geïdentificeerd, men een reden heeft om ze aan te geven."

Powell zei dat dit de leden van de Afghaanse LGBT+-gemeenschap nog kwetsbaarder en geïsoleerder heeft gemaakt, omdat ze niet eens kunnen rekenen op de steun en bescherming van hun eigen families. In de tussentijd, zei hij, hebben ze niet veel andere keus dan zich te verstoppen.

"Dit was de meest gecompliceerde missie die we hebben gedaan, en zal dit nog wel blijven."