Europees Hof: europese hamsters hebben recht op hun leefgebied

Landbouw- en bouwprojecten - dit zijn de grote vijanden van de Europese hamster. Het Europese hof van Justitie (EHvJ) heeft het recht van bedreigde dieren op een veilige leefomgeving versterkt: niet alleen hun holen moeten worden beschermd, maar de hele omgeving.

De Europese hamster is een van de streng beschermde diersoorten. De rust- en broedplaatsen mogen niet worden beschadigd of vernietigd. De rechters uit Luxemburg hebben vandaag bepaald wat een "broedplaats" is: namelijk het hele gebied dat de hamster nodig heeft om zich succesvol voort te planten - niet alleen de structuur, maar ook de ruimtelijke omgeving. 

Ook broedplaatsen die de hamster niet meer gebruikt, moeten worden beschermd. Tenminste als de kans groot is dat hij daar terugkeert om voor nakomelingen te zorgen.

Een soortgelijk vonnis als vorig jaar
Het HvJ had in 2020 al besloten tot bescherming van zogenaamde "leefplaatsen". Hoe lang de Europese hamster daadwerkelijk in zijn hol leeft, is niet belangrijk. Zelfs niet hoe lang zij drachtig is of hoe lang ze haar jongen grootbrengt.

Met name de broed- en rustplaatsen van de hamster mogen niet worden beschadigd of vernietigd door menselijke activiteiten. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat het dier ongestoord kan leven en zich vervolgens kan voortplanten.

Overtreding van de natuurbeschermingswet
In dit specifieke geval uit Oostenrijk werd gebouwd op een stuk grond waarop de Europese hamster zich al had gevestigd. Het bouwen vernietigde tenminste twee ingangen van hamsterholen.

De manager van het bouwbedrijf kreeg een boete opgelegd wegens het overtreden van de natuurbeschermingswet. Hij diende een klacht in bij de administratieve rechtbank van Wenen. De rechters daar wendden zich tot het Hof van Justitie en vroegen om een interpretatie. Na de uitspraak van Luxemburg moet de administratieve rechtbank opnieuw beslissen over de zaak.

De Europese hamster wordt als ernstig bedreigd beschouwd en zal de komende 30 jaar mogelijk niet overleven. Milieuactivisten zien de belangrijkste oorzaak de intensieve landbouw, die dieren van hun leefgebied berooft. 

Europese Hamster ( Foto- Wikimedia- Bogomolov PL )
Europese Hamster ( Foto- Wikimedia- Bogomolov PL )