Verdachte 'kattenmepper' vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een man vrijgesproken van dierenmishandeling. De man werd verdacht van het mishandelen van meerdere katten in Hellevoetsluis, maar dat kan niet wettig en overtuigend worden bewezen.

In juli 2017 werden binnen een periode van vier dagen zeven katten met letsel aangetroffen. Van deze zeven dieren, overleden er vier. De verdachte was tweemaal als eerste aanwezig bij het aantreffen van in ieder geval twee katten met ernstig letsel.

Deskundigenverklaring
Hoewel de omstandigheden opvallend te noemen zijn, is het niet voldoende om tot een bewezenverklaring te komen. Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) schrijven in een rapport dat het letsel bij twee katten kan zijn ontstaan door mishandeling, maar ook door een val of een aanrijding. Een kat die is onderzocht door een dierenarts had letsel dat veroorzaakt kan zijn door een aanrijding of stomp trauma. Ook uit deze geneeskundige verklaring blijkt dus dat het niet mogelijk is om vast te stellen hoe het letsel is ontstaan en zijn er meerdere mogelijke oorzaken genoemd.

De rechtbank concludeert op grond van het beschreven en deels onderzochte letsel dat het kán zijn dat de katten zijn mishandeld, maar het kán ook zijn dat geen van de katten is mishandeld. Ook kán het zo zijn dat één of meer katten zijn mishandeld, maar dat één of meer andere katten zijn aangereden of na een gevecht ergens vanaf zijn gevallen.

Dat de verdachte door getuigen is aangetroffen bij twee gewonde katten kán erop duiden dat hij deze katten iets heeft aangedaan, maar het kan er evengoed op duiden dat de verdachte – evenals de getuigen – op het geluid van de katten is afgekomen en toevallig nét iets eerder ter plaatse was. Dat de verdachte bebloed was bij het voorval met een kat, kán erop duiden dat hij deze kat iets heeft aangedaan, maar het kán er ook op duiden dat hij de kat heeft aangeraakt toen die al om een of andere reden gewond was.

Niet wettig en overtuigend
De vraag die de rechter moet beantwoorden om iemand te veroordelen voor een ten laste gelegd strafbaar feit, is of er sprake is van wettige bewijsmiddelen waardoor de overtuiging bestaat dat de verdachte heeft gedaan wat hem wordt verweten. De rechtbank is met de verdediging van oordeel dat het ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen. Niet duidelijk is of iemand (een of meerdere) katten heeft mishandeld en of de verdachte degene is die dat zou hebben gedaan. De verdachte wordt daarom vrijgesproken.

(Foto-Pixabay)
(Foto-Pixabay)