Google en YouTube gaan 'hard optreden' tegen ontkenners van klimaatverandering door de mens

Google en zijn dochteronderneming Youtube betalen geen reclame-inkomsten meer uit op content die de door de mens veroorzaakte klimaatverandering ontkent. De economische gevolgen van deze beslissing zijn beperkt.

Google wil geen advertenties meer plaatsen bij video's die "in strijd zijn met de wetenschappelijke consensus over het bestaan en de oorzaken van klimaatverandering". Het bedrijf wil in de toekomst ook geen advertenties meer toestaan die dergelijke standpunten propageren.

"In de afgelopen jaren heeft een groeiend aantal van onze reclamepartners zijn bezorgdheid geuit over advertenties die rond onjuiste en valse beweringen over klimaatverandering zijn geplaatst", aldus het bedrijf. Advertenties bij content waarin klimaatverandering een hoax of fraude wordt genoemd, of waarin de langetermijntrend van een opwarmend klimaat wordt weersproken zullen nu niet langer worden toegestaan. Dit verbod gaat ook gelden bij video's waarin wordt ontkend dat broeikasgasemissies of menselijke activiteiten bijdragen tot de klimaatverandering.

De uitsluiting van advertentie inkomsten bij klimaatveranderingsontkenners heeft te maken met Google's eigen inspanningen om duurzamer te worden en zo bij te dragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde, aldus Google.

Belangrijke beslissing
Google heeft al plaatsing van reclame beperkt rond andere gevoelige onderwerpen of gebeurtenissen, zoals video's over vuurwapens of inhoud over tragische gebeurtenissen zoals moord. Dat ontkenning van de klimaatverandering nu aan de lijst wordt toegevoegd, is nieuw.

De "belangrijke beslissing" van Google om producenten van onjuiste informatie over het klimaat de pas af te snijden, zou "het tij van de klimaatontkenningsindustrie kunnen keren", aldus Fadi Quran, campagnevoerder voor de niet-gouvernementele organisatie Avaaz. Drie weken voor de VN-klimaatconferentie in Glasgow is nepnieuws over klimaatverandering booming, zei hij. "Jarenlang heeft verkeerde informatie over het klimaat de publieke opinie in verwarring gebracht en politieke actie op het gebied van klimaatverandering belemmerd, en YouTube is hun wapen bij uitstek geweest," bekritiseerde Quran. Hij riep andere onlineplatforms zoals Facebook op hetzelfde te doen als Google en zijn videoportaal.

Nauwelijks economische gevolgen
Volgens deskundigen zullen de economische gevolgen van het reclameverbod echter waarschijnlijk gering zijn. Google volgt slechts de mainstream en stelt zichzelf in een positief daglicht, zonder dat de suprematie van het bedrijf op de reclamemarkt ook maar in het minst in gevaar komt en Google zelf moet afzien van hoge inkomsten.

Intussen zijn ook de reclamebureaus op bepaalde punten voorzichtiger geworden. Het Amerikaanse bureau Forsman & Bodenfors heeft zich er bijvoorbeeld toe verbonden niet langer voor olie- en gasproducenten te werken. Greenpeace en andere milieugroeperingen beschuldigen oliemaatschappijen als Chevron ervan dat zij hun imago bij het publiek voortdurend verdraaien om klimaatvriendelijk en divers te lijken, terwijl hun bedrijfsmodel bestaat in het winnen van klimaatschadelijke fossiele brandstoffen. Concurrent Exxon wordt geconfronteerd met rechtszaken in verschillende Amerikaanse staten waarin de oliegigant wordt beschuldigd van het misleiden van consumenten over klimaatverandering in de door Exxon geplaatste advertenties.

Google ( Afbeelding-Pixabay)
Google (Afbeelding-Pixabay)