Thuis sterven soms niet mogelijk door zorginfarct, thuiszorg in de knel

Mensen die thuis willen sterven moeten voor hun laatste levensdagen soms tóch naar een hospice of ziekenhuis omdat er geen begeleiding is.

“We hebben te maken met een zorginfarct. Patiënten krijgen niet altijd meer de zorg die ze nodig hebben”, zegt Bianca Buurman, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) tegen het AD.

Thuiszorg
Branchevereniging Actiz meldt dat het 'enorm knelt' in de thuiszorg. “In de hele ouderenzorg zien we dat de zorgkloof zich gaat openbaren; er zijn meer hulpbehoevende 65-plussers, maar het aantal zorgmedewerkers groeit niet”, zegt bestuurder Wil van de Laar. Thuiszorgorganisaties moeten scherp kijken naar wat een cliënt nodig heeft en welke hulp de familie kan bieden. “We proberen mantelzorgers vooraf te informeren dat als ze hun vader of moeder laten opereren, ze ook echt mee moeten helpen met de nazorg.” Zo meldt Skipr.