VS: generaals zetten Biden voor schut bij hoorzitting over terugtrekken uit Afghanistan

Was de haastige terugtrekking van alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan uiteindelijk de beslissing van alleen president Biden? Een hoorzitting in de Senaat met de hoogste militaire leiding van het land werpt een nieuw licht op deze kwestie.

Amerikaanse militaire topfunctionarissen hebben uitspraken van president Joe Biden over de terugtrekking van troepen uit Afghanistan tegengesproken. Tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse senaat zeiden stafchef Mark Milley en generaal Kenneth McKenzie, de Amerikaanse commandant voor die regio, dat ze zelf van mening waren dat het beter zou zijn om 2500 Amerikaanse soldaten in Afghanistan achter te laten.

Geen van beiden wilde iets zeggen over welk advies ze de president in een vertrouwelijk gesprek hebben gegeven. McKenzie maakte echter duidelijk dat zijn persoonlijke mening gelijk is aan zijn aanbeveling aan de president. Milley benadrukte dat hij in het najaar van 2020 al had gewaarschuwd voor een te snelle terugtrekking van troepen - en daar nog steeds van overtuigd is.

Biden had in augustus in een interview expliciet benoemd dat geen van zijn militaire topadviseurs hem had geadviseerd om 2500 soldaten in het land te houden. Eind augustus verlieten de laatste Amerikaanse troepen Afghanistan. Hiermee kwam na bijna 20 jaar een einde aan de internationale militaire operatie in het land - en daarmee ook aan de militaire evacuatiemissie voor westerse burgers en kwetsbare Afghanen. Half augustus grepen de Taliban de macht in Kabul. De internationale terugtrekking werd bemoeilijkt door hun snelle verovering van Afghanistan waardoor de laatste weken erg chaotisch verliepen.

Over het algemeen stuitte het terugtrekken van de Amerikanen uit Afghanistan internationaal op enige kritiek en onbegrip. Bidens voorganger Donald Trump had een afspraak gemaakt met de Taliban voor het terugtrekken van de troepen per 1 mei. Dit akkoord was eigenlijk gericht op een politieke oplossing. Enkele maanden na zijn aantreden kondigde Biden in april aan dat alle Amerikaanse soldaten uiterlijk op 11 september onvoorwaardelijk uit Afghanistan zouden zijn teruggehaald. In juli verplaatste Biden deze datum naar 31 augustus.

Militaire topfunctionarissen hebben een duidelijke mening over de terugtrekking
Half augustus, kort na de val van Kabul, gaf Biden een interview aan ABC-televisie. In antwoord op de vraag over waarschuwingen van militaire adviseurs tegen een te snelle terugtrekking van de troepen zei hij dat hierover verschillende standpunten bestonden. Desgevraagd maakte Biden duidelijk dat "niemand" van zijn militaire adviseurs hem had geadviseerd om 2500 soldaten in Afghanistan achter te laten.

De verklaringen in de hoorzitting spreken dit echter tegen. McKenzie zei dat hij niet zou onthullen welke aanbeveling hij aan de president heeft gedaan. Hij voegde er echter aan toe: "Maar ik geef je mijn eerlijke mening, en mijn eerlijke mening en standpunt hebben mijn aanbeveling gevormd." Hij was van mening dat 2.500 Amerikaanse soldaten in Afghanistan moesten blijven. In het najaar van 2020, tijdens de ambtstermijn van Trump, was hij er ook voorstander van om de 4.500 Amerikaanse soldaten die op dat moment in Afghanistan waren gestationeerd, daar te laten. Hij was van mening dat de terugtrekking van de troepen onvermijdelijk zou leiden tot de ineenstorting van de Afghaanse veiligheidstroepen en uiteindelijk de Afghaanse regering.

Milley is het eens met zijn beoordeling. Ook hij had in het najaar van 2020 al gewaarschuwd dat het te snel terugtrekken van troepen uit Afghanistan zou kunnen leiden tot een "volledige overname door de Taliban" of tot een "algemene burgeroorlog". "Dat was een jaar geleden en mijn beoordeling is tot op de dag van vandaag hetzelfde gebleven", benadrukte hij. De snelle ineenstorting van het Afghaanse leger en de regering zag men niet "absoluut" aankomen. Geheime diensten hadden verwacht dat de Taliban in de late herfst of winter, misschien zelfs pas volgend voorjaar, aan de macht zouden komen.

McKenzie zei, verwijzend naar Bidens beoordelingen van Afghanistan: "Ik weet zeker dat de president alle aanbevelingen heeft gehoord en er aandachtig naar heeft geluisterd."

De uiteindelijke beslissing was aan Biden
Woordvoerster Jen Psaki van het Witte Huis ontkende beschuldigingen dat Biden het publiek had misleid over het advies van de hoge militaire functionarissen. Er bestonden verschillende standpunten zoals de president heeft aangegeven. Met het oog op een eventuele voortzetting van de inzet van 2.500 militairen stelt zij dat dit gezien de gemaakte afspraak met de Taliban tot een escalatie zou hebben geleid waardoor er meer soldaten ter plaatse nodig zouden zijn om de achtergebleven troepen verder te versterken. Niemand heeft aangegeven dat 2500 Amerikaanse soldaten over vijf jaar nog toereikend zouden zijn geweest.

Zelfs Psaki wilde niet precies benoemen welke specifieke aanbevelingen Biden vóór zijn besluit van wie had gekregen. Het enige wat ze zei was dat de president om duidelijke en heldere aanbevelingen had gevraagd dat de hij hierover in gesprek gaat met zijn adviseurs. Maar hij is kritisch op de gegeven adviezen en zeker niet altijd eens met elk advies. "Uiteindelijk, ongeacht het advies, is de beslissing van hem. Hij is de opperbevelhebber. Hij is de president", zei Psaki. En Biden besloot na 20 jaar de oorlog te beëindigen.

Minister van Defensie Lloyd Austin gaf tijdens de hoorzitting van de Senaat toe dat de mate van van corruptie en slecht leiderschap in het Afghaanse leiderschap is onderkend. Evenmin werd ingezien dat de overeenkomst tussen de regering-Trump en de Taliban de Afghaanse strijdkrachten had gedemoraliseerd. Milley zei: "Het is duidelijk dat de oorlog in Afghanistan niet is geëindigd zoals we graag hadden gewild".