Vernietigende analyse klimaatplan Timmermans: ’Amper klimaatwinst’

Uit een analyse van de Farm to Fork-strategie, onderdeel van de Green Deal, uitgevoerd door de Universiteit van Kiel blijkt dat de Europese klimaatplannen voor de landbouw ertoe zullen leiden dat consumenten veel meer zullen moeten betalen voor rundvlees, melk en fruit & groente. Daarbovenop veroorzaakt het klimaatplan van Eurocommissaris Frans Timmermans extra boskap en, onder de streep, amper minder uitstoot van broeikasgas.

Eurocommissaris Frans Timmermans wil met zijn plannen milieu, klimaat en biodiversiteit redden. Maar er dreigt, na fors stijgende huizen- en energieprijzen, een nieuwe aderlating voor het huishoudboekje van de burger.

Biologische landbouw
De Farm to Fork-strategie stelt een verlaging van het gebruik van kunstmest en pesticiden met respectievelijk een vijfde en de helft. Verder moet de inrichting van akkers en weilanden met meer bloemrijke randen en bomen. Bovendien zou in 2030 op minimaal een kwart van het totale landbouwareaal biologisch moeten worden geteeld.

De dalende productie zorgt voor een prijsstijging van rundvlees van 58%, melk wordt 36% duurder en granen, oliezaden en groente & fruit rond de 15%. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zegt: "Het is de consument die opdraait voor deze plannen. Of de boer wordt nog verder uitgeknepen".

Reductie CO2-uitstoot
Bijzonder is dat het nauwelijks iets bijdraagt aan een reductie van de CO2-uitstoot: de kern van de Green Deal. De lagere productie per hectare zal ook leiden tot de kap van 4,5 miljoen hectare Europees bos voor nieuwe akkers. Professor en studieleider Christian Henning constateert dat dit beleid "niet effectief tegen klimaatverandering" is.

Op het eerste gezicht leidt Farm to Fork tot een lagere landbouwuitstoot van 109 miljoen ton CO2-equivalent. Maar die klimaatwinst verdampt door enerzijds de boskap en anderzijds de noodzaak om meer voedsel uit de rest van de wereld te importeren. Henning berekent beide effecten op een extra uitstoot van 104 miljoen ton CO2-equivalent, wat de eerste winst bijna tenietdoet.