Poolse PiS-partij dreigt met Polexit , maar 9 van de 10 Polen willen bij EU blijven

De EU en Polen liggen met elkaar in de clinch over de bemoeienis van de PiS-partij met de rechterlijke macht. Als sanctie wordt onder meer coronahulp ingehouden door de EU. Sindsdien hebben de nationale conservatieven van Polen herhaaldelijk geflirt met het verlaten van de alliantie. Maar de bevolking heeft er een andere kijk op.

Volgens een enquête is een overweldigende meerderheid van de Poolse bevolking er voorstander van dat hun land in de EU blijft. Ruim 88 procent wil het EU-lidmaatschap behouden, blijkt uit een onderzoek van United Surveys in opdracht van de krant "Dziennik Gazeta Prawna" en het radiostation RMF. Slechts een goede 7 procent vindt dat Polen de EU moet verlaten. Ruim 57 procent van de ondervraagden beschouwt een vertrek van Polen als onwaarschijnlijk, en bijna 30 procent beschouwt het vertrek uit de EU als een realistisch scenario.

PiS noemt de EU 'bezetters'
De Poolse nationale conservatieve regeringspartij PiS heeft een geschil met de Europese Commissie over haar justitiële hervormingen. Hooggeplaatste vertegenwoordigers van de PiS zinspeelden op een mogelijke "Polexit". "We moeten nadenken over hoe verder, of we nog kunnen samenwerken, of we in de EU willen blijven en of deze EU voor ons acceptabel is", zei PiS-groepsleider Ryszard Terlecki vorige week onder verwijzing naar Brexit. Polen moet nadenken over "drastische stappen". Vice-parlementaire fractieleider Marek Suski zei, verwijzend naar de bezetting van Polen door nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog: "We zullen vechten met de bezetters van Brussel."

Volgens berekeningen van het Duitse Persbureau was Polen in 2020 de grootste netto-ontvanger binnen de EU; het ontving 12,4 miljard euro meer uit de EU-begroting dan het betaalde. Daarnaast is er 23,9 miljard euro beschikbaar voor Polen uit de coronahulp. De EU houdt momenteel Corona-hulp in omdat er zorgen zijn over de vraag of Polen de rechtsstaat schendt. Daarnaast heeft de Europese Commissie bij het Europese Hof van Justitie (HvJ) een aanvraag ingediend voor financiële sancties tegen het land. De achtergrond hiervan is de aanhoudende activiteit van de Poolse Tuchtkamer om rechters te straffen. Het HvJ had de kamer in een tussentijds bevel gelast te stoppen, maar de Poolse Tuchtkamer is nog steeds actief.