Meerdere getuigen leggen verklaring af over gewelddadigheden Mallorca

Zoals eerder gemeld, is op 18 juli 2021 een 27-jarige Nederlander overleden in Spanje en is uit onderzoek in Spanje en in Nederland gebleken dat dit is veroorzaakt door geweld. Die nacht zijn ook andere Nederlanders slachtoffer geworden van geweld. Voor al dit geweld is een aantal Nederlandse jongemannen in beeld gekomen.

Inmiddels zijn meerdere getuigen in Nederland gehoord, waarvan sommigen zichzelf hebben gemeld. Op korte termijn zullen nog meer getuigen worden gehoord. De hulp van de getuigen is erg belangrijk om duidelijk te krijgen wat de toedracht van het geweld was en wie zich schuldig hebben gemaakt aan het geweld.

Op de beelden van het geweld is te zien dat er veel omstanders waren en is te horen dat meerdere omstanders Nederlands spreken. Duidelijk is dat nog niet al die personen zich hebben gemeld. Politie en Openbaar Ministerie roepen deze getuigen nogmaals op deze informatie te delen. Dat kan via 0900 – 8844, of anoniem via 0900 – 7000. Aan mensen die beschikken over beelden van het geweld op 14 juli in Mallorca is het verzoek die te uploaden via politie.nl.

In het belang van het onderzoek is het nu nog niet mogelijk nadere informatie te geven. Naar verwachting zal dat later deze week wel het geval zijn.