Stijging asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2021

In het tweede kwartaal van 2021 is zowel het aantal eerste asielverzoeken als het aantal nareizigers gestegen. Het aantal eerste asielverzoeken nam toe tot 3.355. Het aantal nareizigers steeg naar 2.580, een toename van ruim duizend ten opzichte van het vorige kwartaal. De stijging is mede te verklaren door de versoepeling van de maatregelen omtrent Covid-19 in het tweede kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

In het tweede kwartaal van 2021 werden 3.355 eerste asielverzoeken gedaan, ongeveer 25 procent meer dan in het eerste kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is het aantal meer dan verdubbeld; toen deden 1.255 mensen een eerste asielverzoek.

Halverwege maart 2020 brak in Nederland de coronacrisis uit, wat leidde tot een daling van het aantal aanvragen in het tweede kwartaal van 2020. Het aantal asielverzoeken is sindsdien weer toegenomen, maar bleef onder het niveau van 2019. Het aantal eerste asielverzoeken in het tweede kwartaal van 2021 ligt 35 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019.

Door het internationaal (gedeeltelijk) opheffen van reisbeperkingen in verband met corona zag de IND vooral in juni het aantal asielverzoeken toenemen. In juni was het aantal asielverzoeken het hoogst in dit kwartaal: 1.490, ten opzichte van respectievelijk 915 en 955 in april en mei.

Bijna 1 op de 3 asielzoekers komt uit Syrië
Net zoals in de voorgaande kwartalen vormden Syriërs met 1.015 eerste aanvragen ook in het tweede kwartaal van 2021 de grootste groep onder de asielzoekers. Dat is 13 procent (115 aanvragen) meer dan in het eerste kwartaal en bijna drie keer zoveel (655 aanvragen) als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Na Syriërs vormden Turken (380) en Afghanen (210) gedurende het tweede kwartaal van 2021 de grootste groepen. Van verreweg de meeste nationaliteiten nam het aantal asielaanvragen ten opzichte van eerste kwartaal van 2021 toe. Het sterkst was de stijging van het aantal eerste asielverzoeken van mensen met de Turkse nationaliteit (verviervoudigd na een dip in het vorige kwartaal), de Marokkaanse nationaliteit (+54 procent) en de Eritrese nationaliteit (+56 procent).

Stijging aantal nareizigers door inhaalslag
Het aantal nareizigers is in het tweede kwartaal van 2021 naar 2.580 gestegen, 1.085 meer dan een kwartaal eerder (een stijging van 73 procent). In het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal nareizigers als gevolg van de coronapandemie naar 260. Sindsdien is het aantal weer toegenomen, tot een hoger niveau dan voor de coronacrisis. Dit komt mede doordat zowel asielaanvragers als nareizigers in coronatijd gewacht hebben met het indienen van een aanvraag. In het tweede kwartaal van dit jaar werden reisbeperkingen (gedeeltelijk) opgeheven, waarna er een inhaalslag kwam. Gedurende het laatste kwartaal kwamen er ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 86 procent meer nareizigers naar ons land.

De stijging van het aantal nareizigers in het tweede kwartaal van dit jaar komt vrijwel volledig voor rekening van mensen met een Syrische of Eritrese nationaliteit. Het aantal nareizigers met de Syrische nationaliteit steeg, vergeleken met een kwartaal eerder, met 880 personen (122 procent); het aantal met Eritrese nationaliteit nam tegelijkertijd met 56 procent (180 personen) toe.